Bubble ฟองอากาศมีชีวิตบน Android

Bubble Live Wallpaper Android Mobileอีกหนึ่งที่น่าสนใจและดูจะเป็นจุดเด่นของระบบปฏิบัติการ Android ก็คือ Live Wallpaper ซึ่งหมายถึง Wallpaper ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ซึ่งทำให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือบน Android มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เราสามารถเลือก download Live Wallpaper ได้ฟรีจาก Android Market เช่นเดียวกัน กับค่าย iPhone ที่สามารถ download โปรแกรมได้จาก App Store

Live Wallaper จุดด้อยที่ทำให้เปลืองแบตฯ เรื่องนี้ต้องยอมร้บ..

Bubble Live Wallapper

Bubble Live Wallpaper

สนใจ download Bubble Live Wallapper ได้จาก Android Market หรือ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: Bubble Live Wallapper ::
ขนาดไฟล์ 1.3 MB รองรับการใช้งานแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 2.1 ขึ้นไป
กลุ่มประเภทโปรแกรม Personalization

วิธีการใช้งานและติดตั้ง Live Wallpaper

  1. เลือกติดตั้งจาก Android Market
  2. แตะที่ด้านซ้ายมือของโทรศัพท์เลือก Wallpaper
  3. เลือกหัวข้อ Live Wallpaper
  4. เลือก Bubble
  5. เลือก Set wallpaper
  6. จากนั้นเราสามารถ แตะที่ฟองอากาศ และทำให้มันแตกได้ด้วย

Menu