รู้จักกับส่วนประกอบ เพื่อเข้าใจความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้ง่ายและไม่เบื่อเสียก่อนในการศึกษาเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ เรามาเรียนรู้วิธีง่ายในการป้องกันคนมือบอน หรือผู้ไม่ประสงค์ดีกับข้อมูล และเครื่องคอมฯ ของเราเสียก่อน ดังนี้.. 

 

ส่วนของ hardware 

·         กุญแจ เครื่องคอมฯพิวเตอร์บางรุ่น (โดยเฉพาะรุ่นที่เป็น Server) จะมีกุญแจอยู่ด้านหน้า เราสามารถใช้ในการป้องกันเบื้องต้นได้ ควรเก็บไว้ให้ดี 

·         BIOS (อ่านว่า ไบออส) ขณะเปิดเครื่อง ก่อนเข้าทำงานใน Windows คุณจะเห็นหน้าต่างแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่อง ที่หน้าต่างนี้ จะมีคำสั่งให้คุณกดแป้นพิมพ์ เพื่อเข้าไปยังหน้า setup ของ BIOS ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับยี่ห้อของ BIOS เช่นการกดปุ่ม Del, หรือปุ่ม F10 เป็นต้น 

จากนั้นให้ดูบรรทัดที่เกี่ยวกับ Power on Password จะมีหน้าต่างให้พิมพ์รหัสผ่าน 2 ครั้ง (หลังจากการตั้งแล้ว ทุกครั้งที่เปิดเครื่องจะมีหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่านก่อนเข้าระบบ Windows เสมอ ** ห้ามลืม !! **

 

ส่วนของ Software

·         Windows ให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน Windows รุ่นเก่าๆ ไม่ว่าจะเป็น Windows 3.1, 95, 98 รวมทั้ง Windows ME เนื่องจากเวอร์ชั่นเหล่านี้จะไม่มีระบบ Security เลย สังเกตุได้จาก เราสามารถกดปุ่ม ESC ได้ในขณะที่ขึ้นหน้าต่างให้ใส่ password ซึ่งเรายังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติเช่นกัน 

·         Windows NT, 2000, XP, 2003 ขึ้นไป เมื่อเริ่มต้นเข้าระบบจะมีหน้าต่างให้ใส่ รหัสผ่าน เสมอ แต่ถ้าไม่มีเราสามารถเข้าไปสร้าง เพื่อกำหนดรหัสผ่านได้ โดยเข้าไปที่ Start -> Settings -> Control Panel คลิกเลือก User Accounts เลือกหัวข้อ Create a new account 

·         Screen Saver ขณะที่เราทำงานอยู่และจำเป็นต้องไปธุระ เช่น เข้าห้องน้ำ พักรับประทานอาหาร เป็นต้น เราสามารถตั้งรหัสผ่านการใช้งานได้ โดยไม่จำเป็นต้องปิด Windows โดย คลิกขวาที่หน้า Desktop เลือก Screen Saver 

I.T. Security - ระบบรักษาความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้คลิกเลือกหมายถูก หน้าข้อความ "On resume, password protect"


Menu