เคยได้ยินบ้างไหมสร้างเว็บใน?5 นาที

หลากหลายโฆษณาที่บอกให้เราทราบว่า การมีเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเราสามารถใช้เครื่องมือของผู้ให้บริการเว็บไซต์นั้นๆ สร้างได้ทันที แต่มีหลากหลายสิ่งที่เราคงต้องพิจารณาให้ท่องแท้ และยอมรับเสียก่อน ว่าการสร้างเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปนั้น มีข้อจำกัดอะไรบ้าง?โดยเฉพาะกับ Web Templates ซึ่งหมายถึง รูปร่างหน้าตาของเว็บไซต์ที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเป็นแบบสำเร็จรูป แต่มีการใช้งานหลายๆ เว็บไซต์ (ไม่ได้มีการสั่งออกแบบโดยเฉพาะ)

ข้อพิจารณาการใช้บริการเว็บสำเร็จรูป

  • ราคาถูก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เนื่องจากผู้ผลิตๆ ครั้งเดียว แต่ใช้งานได้หลายเว็บ??
  • สร้างเว็บไซต์ได้รวดเร็ว เพราะแค่บันทึกข้อมูลงไปก็สามารถใช้งานได้ทันที !
  • ลิงค์ของการเข้าถึงเว็บของเรานั้น เป็นชื่ออะไร ถ้าเป็นชื่อของเราโดยตรงก็ถือว่าใช้ได้ เช่น www.it-guides.com? ไม่ใช่ชื่อ Myweb.it-guides.com เป็นต้น
  • หน้าตาของเว็บไซต์ อาจซ้ำๆ กัน เพราะการใช้ Web Template แบบเดียวกัน ยอมรับได้หรือได้
  • ข้อจำกัด เวลาต้องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของการจัดวางข้อมูล และรูปภาพ
  • ผู้ซื้อ ต้องศึกษาการใช้งานให้อย่างถ่องแท้ก่อนใช้บริการ เนื่องจาก เว็บไซต์ที่ให้บริการเหล่านี้ มักมีข้อจำกัดหลายๆ ประการ เช่น ระยะเวลาของสํญญา,?ข้อกำจัดการใช้บริการ?เป็นต้น

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ Web Templates

หวังว่าข้อมูลข้างต้น คงเป็นประโยชน์บ้าง สำหรับผู้บริโภคที่กำลังตัดสินใจใช้บริการเว็บสำเร็จรูป และการใช้ Web Templates ในการพัฒนาเว็บไซต์


Menu