สถิติเว็บ it-guides.com ในระยะหลังนี้ พบว่ามีผู้ให้ความสนใจในบทความหมวดการสร้างเว็บด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทางทีมงานจึงเกิดความคิดว่าน่าจะพัฒนาบทความในหมวดนี้ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจ สามารถที่จะทำเว็บของตัวเองได้จริง ตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์ ไปจนถึงได้เว็บของตัวเองที่สามารถไปเผยแพร่ได้ โดยคาดว่าจะมีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้;

Domain and Internet Hosting
ให้เข้าใจถึงความสำคัญของโดเมน วิธีการกำหนดชื่อ และการจดทะเบียนโดเมน รวมถึงการเลือกใช้บริการ hosting สำหรับติดตั้งเว็บ
 
Scope and Structure of Web
แนะนำการกำหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอบนเว็บ และการกำหนดโครงสร้างก่อนที่จะสร้างเว็บ
 
Google
สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสร้างเว็บให้ถูกหลักสากลของ Search Engine โดยจะใช้ Google ในการอ้างอิง และ Tools ที่สำคัญของ Google
(หัวข้อนี้ ยังไม่แน่ใจว่า ควรจะแนะนำเฉพาะพื้นฐานในขั้นนี้ หรือว่าอาจแยกไปไว้ในหมวด Search Engine Optimization - SEO ต่างหาก)
 
Image and Photo
รูปภาพ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเว็บ จะแนะนำการหารูปภาพ การสร้าง และตกแต่ง เพื่อใช้ในการแสดงบนเว็บ
 
เริ่มสร้างเว็บด้วย Joomla
คุณจะได้ลงมือสร้างเว็บด้วยตนเอง โดยจะให้คำแนะนำตั้งแต่ ทำความรู้จักกับ Joomla ก่อน เพื่อจะได้นึกภาพออกว่า คุณควรจะสร้างเว็บให้มีหน้าตาอย่างไร, download, upload, setup อย่างไร, เข้าใจในคำสั่งต่าง ๆ, การติดตั้งโปรแกรมเสริม (Extension) และเลือก free template มาใช้งานได้อย่างไร สรุปว่า หากคุณอ่านทุกบทความในหมวดนี้ ทำความเข้าใจ คุณจะได้เว็บของตนเองอย่างแน่นอน
 
 

สอน Joomla

หมายเหตุ
1. บทความหมวดนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สนใจที่มาลงชื่อข้างล่างนี้
2. หากมีการเขียนบทความในหมวดนี้ (อาจ)จะสงวนไว้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น และจะทะยอยลงบทความสัปดาห์ละ 1 - 5 บทความ ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหา และ feedback จากสมาชิก แต่จะพยายามเขียนให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 2 เดือน
3. มีเว็บจำนวนมากที่สอนเกี่ยวกับ Joomla ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงชำนาญ สำหรับ it-guides เน้นสอนที่พื้นฐาน เรียบง่าย (simply the best) เพื่อให้เนื้อหากระชับ การเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอน และไม่ยืดเยื้อ
4. วัตถุประสงค์หลักในเรื่องนี้ คือ อยากให้ท่านที่สนใจในการสร้างเว็บ สามารถใช้ Joomla สร้างเว็บได้ด้วยตนเอง และถือเป็นการขอบคุณ Joomla ที่ทำให้ it-guides เป็นเว็บขึ้นมาได้ทุกวันนี้
5. คุณมั่นใจได้ว่า จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่มีการเสนอขายใด ๆ อย่างแน่นอน เพราะ it-guides ไม่รับจดทะเบียนโดเมน และไม่มีบริการให้เช่า internet hosting แต่ยินดีแนะนำวิธีการเลือกผู้ให้บริการที่ดี น่าเเชื่อถือ และราคาประหยัด

Menu