สำหรับผู้ใช้งาน Windows XP และ Windows Vistaถ้าสังเกตจะพบโฟลเดอร์ ใน C:\Windows\Prefetch ไม่ทราบว่าใช้ทำอะไร มีประโยชน์อะไรบางหรือเปล่า แล้วทำไมมีไฟล์อยู่เต็มไปหมดเลย ลบทิ้งได้หรือไม่ครับ

Windows Prefetch คืออะไร

เป็นเทคนิคใหม่ของ Windows ที่ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลโปรแกรมที่เราเรียกใช้งานบ่อยๆ โดยจะเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆ มากมายดังนั้น ในครั้งต่อไปที่เราเรียกใช้ จะทำให้เรียกใช้โปรแกรมต่างๆ ได้เร็วขึ้น (อีกนิด) ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีแรม หรือ memory น้อยๆ แต่ผลเสียที่พบคือ เนื้อที่ใน hard disk จะลดลงไปบ้าง

เราลบไฟล์ในโฟลเดอร์ Prefetch ได้หรือไม่

ได้แน่นอนครับ ลบไปเลย เพราะ Windows จะสร้างให้ใหม่ทุกครั้งเวลาเราทำงานกับคอมพิวเตอร์ของเรา แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของ Microsoft ก็ยืนยันว่าไฟล์ต่างๆ ในโฟลเดอร์ Prefetch นี้จะมีการจัดการโดยระบบ Windows เอง

 

ดังนั้น ขอแนะนำว่าให้ลบไฟล์ต่างๆ ในโฟลเดอร์ Prefetch ในขณะที่เนื้อที่ในฮาร์ดดิกส์ของเรามีพื้นที่น้อยลงมากๆ หรือไม่เพียงพอในการทำงาน

 


Menu