จู่ๆ Windows ค้าง แก้ไขอย่างไรดี

ปัญหาของคอมพิวเตอร์ หรือ Windows ที่ใช้งานแล้วค้าง อาจมีสาเหตุต่างๆ ดังนี้

 1. เปิดใช้โปรแกรมหลายๆ โปรแกรมพร้อมกัน
 2. การติดตั้งโปรแกรม กำจัดไวรัสหลายๆ ตัว
 3. โปรแกรมที่ใช้งาน ไม่สมบูรณ์ พูดง่ายๆ คือมี BUG (Bug คือการเขียนโปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์)
 4. Hardware ที่ติดตั้งไม่เข้ากันกับระบบ Windows
 5. ไวรัส สปายแวร์ คอมพิวเตอร์
 6. อื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คือ

 1. กดปุ่ม Ctrl + Alt + Del หรือที่เราเรียกว่า Task Manager
 2. จากนั้นให้ดูที่แท็ปแรก Applications ดูซิว่ามีรายการไหน ขึ้นคำว่า "Non Responding"
 3. คลิกเลือกรายการนั้น จากนั้นคลิกปุ่ม End Task ด้านล่าง
 4. ลบรายการอื่นๆ อีก ถ้ามี
 5. หลังจากนั้น แนะนำให้บันทึกงานที่ทำค้างอยู่ และดีที่สุด ควร restart Windows ใหม่ทุกครั้ง

ถ้าพบว่าหลังจากติดตั้งโปรแกรมไหน แล้วมีปัญหา ให้รีบ uninstall นั้นๆ ดู และทดสอบใช้งานใหม่อีกครั้ง..

?

?


Menu