วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียดWindows 8

Version ล่าสุดของระบบปฏิบัติการของ Microsoft ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจาก version ก่อนหน้านี้ไปมาก เป็นระบบปฏิบัติการที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมและจัดการการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เชื่อมให้คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างลงตัว การจัดการเอกสาร, ท่องอินเตอร์เน็ท, โอนย้ายข้อมูล และแบ่งปันในสังคมออนไลน์ ได้โดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากมาย มาเริ่มต้นด้วยการติดตั้งอย่างง่าย ๆ กันเลย

 

1. หลังจากใส่แผ่น Windows 8 แล้วบูธเครื่องแล้ว หน้าจอแรกของการติดตั้งแสดงตามข้างล่างนี้ แนะนำว่า ตรง Time and current format ให้เปลี่ยนเป็น Thai (Thailand) ณ ตรงนี้เลย จะได้ไม่ต้องไปติดตั้้งภาษาไทยภายหลัง

2. คลิ๊ก Next เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 

3. คลิ๊ก Install now

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 

4. เลือกรูปแบบการทำงาน (หรือที่เรียกว่า สถาปัตยกรรม) ของ Windows 8 ว่าคุณต้องการแบบ x86 (32bit) หรือ x64 (64) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และโปรแกรมที่คุณใช้งานด้วย แต่โดยทั่วไปแล้ว หากคุณจะใช้ Windows 8 ก็เข้าใจได้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณน่าจะไม่เก่าเกินไป อีกทั้งโปรแกรมที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป ถึงแม้จะเป็นประเภท 32bit ก็ยังสามารถใช้งานบน Windows 64 bits ได้อยู่ดี -- แนะนำว่าเลือก x64 ครับ ทำงานเร็วกว่า x86 (ในส่วนที่สนับสนุน)

5. คลิ๊ก Next

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 

6. ป้อน Product Key (license) ของ Windows 8

7. คลิ๊ก Next

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 

8. คลิ๊กที่ I accept the license term

9. คลิ๊ก Next

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 


10. ขั้นตอนนี้ สำคัญมาก เป็นการเลือกวิธีการติดตั้งที่คุณต้องเลือกด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดี 

กรณี Upgrade:
ข้อดี คือ โปรแกรม และข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่บน drive C (drive เดียวกันกับที่ติดตั้ง Windows เดิม) จะยังอยู่ครบ เมื่อ upgrade เรียบร้อยแล้ว คุณใช้งานต่อได้ทันที
ข้อเสีย คือ บางครั้งการ upgrade ก็อาจมีปัญหากับโปรแกรมที่ติดตั้งไปก่อนหน้านี้ ทำให้การทำงานไม่ลื่นไหล และหากมีพวก error โน่นนี่อยู่ก่อนแล้ว ก็จะยังอยู่ต่อไป

กรณี ติดตั้งใหม่:
ข้อดี คือ ทุกอย่างเกลี้ยงใหม่ ให้ความรู้สึกคล้ายกับได้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ที่ใช้งานได้โดยจะไม่เห็น (ถ้ามี) สิ่งที่รำคาญใจก่อนหน้านี้
ข้อเสีย คือ ต้องลงโปรแกรมอื่น ๆ ที่ต้องการใช้งานใหม่หมด 

คำเตือน: ไมว่าจะ ติดตั้งใหม่ หรือ upgrade การสำรองข้อมูลไว้เป็นอย่างดีเป็นสิ่งที่คุณควรจะทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรองอีเมลล์ของ Outlook และข้อมูลที่เก็บไว้ใน My Document, My.... 

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 

11. ขั้นตอนนี้เป็นการเลือกว่าจะให้ Windows 8 ติดตั้งบนส่วนไหน (drive) ของ hard disk ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว แต่ละเครื่องจะมี 1 hard disk  และตามตัวอย่างนี้ hard disk ไม่มีการแบ่ง partition (ดูรายละเอียดในขั้นตอนที่ 12) จึงแสดงให้เห็นเพียง drive เดียว (เนื่องจากรูปที่แสดงนี้ เป็นการจำลองการติดตั้ง จึงมีขนาดพื้นที่ของ hard disk เพียง 25GB) และตัวอย่างนี้เป็นการเลือกติดตั้งใหม่ จึ้งแนะนำขั้นตอนแบบล้างเกลี้ยงหมด คลิ๊กที่ Drive options (advanced)

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 

12. ในการติดตั้งนั้น ขอแนะนำว่า ให้แบ่งพื้นที่่ hard disk (แบ่ง partition) ออกมาสำหรับการติดตั้ง Windows แล้วจึงนำส่วนที่เหลือมาสร้างเป็นอีก drive หนึ่ง เช่น drive D: เพื่อไว้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ข้อดี คือ หากเราแยกข้อมูลต่าง ๆ ไว้ใน drive D: ซึ่งแยกจาก Drive C: ที่ติดตั้ง Windows นั้น หากวันหน้าเราต้องการ format ล้างเครื่อง ติดตั้ง Windows ใหม่ เราก็จะไม่ต้องมีปัญหาว่าจะย้ายข้อมูลไปสำรองไว้ที่ไหน ให้คลิ๊กที่ New เพื่อสร้าง partition สำหรับติดตั้ง Windows

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 

13. ให้ป้อนจำนวนของพื้นที่ที่จะใช้เป็น drive C: สำหรับติดตั้ง Windows ตรงนี้ ให้คำนึงถึงขนาดพื้นที่รวมของ hard disk และการใช้งานของคุณ จากประสบการณ์แล้ว แนะนำว่าควรกำหนดไว้ไม่ประมาณ 100 - 200 GB (102400 - 204800 MB)

14. ป้อนจำนวนได้แล้ว คลิ๊ก Next

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 

15. มีข้อความแจ้งว่า นอกจากจะแบ่งพื้นทีตามที่คุณกำหนดแล้ว Windows ยังต้องการที่จะแบ่งออกมาอีกส่วนเล็ก ๆ เพื่อไว้ใช้ในการควบคุมจัดการ hard disk ด้วย ให้คุณคลิ๊ก OK เพื่อปิดกล่องข้อความ

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 

16. คุณจะเห็นได้ว่า ขณะนี้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนแล้ว โดยส่วนที่ 3 ที่เหลืออยู่ คุณจะต้องเข้าไปสร้างเป็นอีก drive หนึ่ง เช่น dirve D: ภายหลัง คลิ๊ก Next

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 


รูปแสดง Windows 8 กำลังติดตั้ง ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

Windows 8 ติดตั้งเสร็จแล้ว กำลังจะ restart เครื่อง

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

หลังจาก restart แล้ว Windows 8 กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เสร็จแล้ว จะ restart เองอีกครั้ง

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 

17. เข้าสู่กระบวนการตั้งค่าเบื้องต้นของ Windows 8 เริ่มจากการเปลี่ยน theme สีโดยการเลื่อนแถบสีตามต้องการ หากพอใจแล้ว ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ (ถูกหลักการของการตั้งชื่อเครื่อง) และเนื่องจากตอนนี้คีย์บอร์ดภาษาไทยเป็นตัวเริ่มต้น ให้คุณคลิ๊กเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อน เพื่อจะได้ตั้งชื่อได้

18. คลิ๊ก Next 

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 

19. คลิ๊ก Next (กรณีเปลี่ยน theme)

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 

20. คลิ๊ก Use express settings สำหรับการติดตั้งแบบไม่ต้องเลือกอะไรมาก

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 

 


21. เลือกประเภทการ sign in เข้า Windows 8 ว่าคุณต้องการ sign in โดยใช้ user บนเครื่องนี้ (ที่จะสร้างขึ้นใหม่) หรือว่าใช้ email account ที่คุณลงทะเบียนไว้กับ Microsoft (เช่น @hotmail.com, @outlook.com)

สำหรับตัวอย่างนี้  เป็นแบบแรก แบบที่ใช้มาใน Windows version ก่อน ๆ ให้คุณคลิ๊กที่ Sign in without a Microsoft account แต่หากคุณจะใช้ email account ที่เป็น feature ใหม่สุดของ Windows 8 นี้ก็ได้ เพียงแต่คุณต้องเชื่อต่อกับอินเตอร์เน็ตด้วย

22. คลิ๊ก Next

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 

23. คลิ๊ก Local account (user สำหรับการ sign in ในเครื่องนี้)

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

 

24. สร้าง user name และ password ที่ต้องการ

25. คลิ๊ก Finish สิ้นสุดการติดตั้ง Windows 8

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

Windows 8 พาทัวร์เล็ก ๆ น้อย ๆ

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด

และแล้ว คุณก็มาถึงโฉมใหม่ของ Windows 8 ที่มี features ใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อให้ทันกับยุคสมัยของผู้ใช้ที่มีอะไร ๆ ให้เล่นมากขึ้น สำหรับการตั้งค่าเพิ่มเติม การนำ Windows 8 ไปใช้งานอย่างละเอียดนั้น อดใจรอสักนิด แล้วจะได้พบกันครับ :)

วิธีติดตั้ง Windows 8 อย่างละเอียด


Menu