หา Driver ของ Windows 7 ไม่พบ


สำหรับอีกหลายๆ คนที่กำลังเตรียมความพร้อมในการอัพเกรดเครื่องคอมฯ ปัจจุบันให้เป็น Window 7 แต่กำลังตรวจสอบและมองหา Driver ของ Windows 7 อยู่ ซึ่งส่วนใหญ่อาจยังหาไม่พบ พบฮาร์ดแวร์เก่าๆ อาจยังไม่รองรับ Windows 7 ทั้งหมด ปัญหานี้ มีคำตอบให้ครับ

วิธีง่ายๆ และสั้นๆ ในการแก้ไขปัญหา Driver ของ?Hardware ต่างๆ ไม่พบ นั่นคือ ใช้ Driver ของ Windows Vista แทน? ถูกครับ คุณอ่านไม่ผิด และผมก็เขียนไม่ผิดเหมือนกัน สาเหตุก็เพราะ สถาปัตยกรรฒของ Windows Vista และ Windows 7 มีรากฐานเดียวกัน ดังนั้น driver ส่วนใหญ่ที่ใช้งานได้กับ Windows Vista ก็สามารถใช้งานได้กับ Windows 7 ครับ (อาจไม่ครอบคลุม 100% ก็ตาม)?

อย่างนี้ ต้องไปทดสอบกันดูครับ

นอกจากนี้ คงต้องไปทดสอบกันก่อนการอัพเกรดว่า เครื่องคอมฯ ของเรา รองรับการใช้งาน Windows 7 หรือไม่ เพราะถ้า Spec ไม่ดีพอ ปัญหาที่พบก็คือ ทำงานช้าลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างน้อย แนะนำให้คุณมีหน่วยความจำหรือ Ram อย่างน้อย 2 GB ขึ้นไป

ทดสอบฮาร์ดแวร์ก่อนการอัพเกรด Windows 7 ได้ที่หัวข้อ??ตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้งาน Windows 7


Menu