ทำไมคอมพิวเตอร์ถึงทำงานช้าลง

สาเหตุของปัญหาที่คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงนั้น อาจมาจากปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกัน ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นคนทีชอบติดตั้งโปรแกรม ทดสอบโปรแกรมใหม่ๆ ตลอดเวลา ปัญหาคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง ดูจะเป็นเรื่องปกติ เพราะการติดตั้งโปรแกรมมากๆ ย่อมทำให้ระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในส่วนของ Register มีปัญหาได้ง่าย เป็นต้นแต่ถ้าเราบอกว่า ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากนัก แต่คอมพิวเตอร์ยังทำงานช้าลง ถ้าสาเหตุไม่ได้มาจากปัญหา hardware ส่วนใหญ่มักมาจากปัญหาไวรัส หรือ สปายแวร์ค่อนข้างมาก

?

ตรวจสอบปัญหาทีละขั้นตอน

  1. ตรวจสอบ Hard Disk มีพื้นที่ว่างสักเท่าไหร่ อย่างน้อยควรมีพื้นที่ใน Drive C: อย่างน้อย 500 MB - 1 GB ถ้าเต็มก็คงต้องลบไฟล์เก่าๆ ที่ไม่ใช้ออกเสียบ้าง (จะช่วยการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้น ได้เยอะ)
  2. ลบไฟล์ขยะออกจากระบบเสียบ้าง โดยเฉพาะนักท่องเน็ตทั้งหลาย เพราะเวลาเราเข้าเว็บไซต์ จะมีไฟล์ที่โหลดเข้ามาในเครื่องคอมฯ ของเรา ดังนั้น ต้องลบบ้าง อาจใช้โปรแกรม Disk Cleanup ของ Windows เองก็ได้ (เข้าไปที่ Start ->All Programs -> Accessories -> System Tools -> Disk Cleanup) ช่วยได้เยอะเหมือนกัน แถมยังลบไวรัสบางตัวออกไปได้ด้วย
  3. ปรับปรุง Hard disk ให้อย่างในสภาพพร้อมใช้งาน โดยการจัดเรียงข้อมูลบน hard disk ซึ่งจะช่วยได้มาก ในกรณีที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูลบ่อยๆ เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลบน hard disk จะจัดเก็บในลักษณะของการสุ่ม ดังนั้นไฟล์ หนึ่งไฟล์ อาจถูกจัดเก็บแบบไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นเวลาจะนำมาใช้งาน ก็เสียเวลาในการค้นหาไฟล์ (การจัดเรียงข้อมูลและตรวจสอบ hard disk สามารถเข้าไปได้ที่ Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools -> Disk Defragmenter) สิ่งสำคัญ การทำ Defragment จะต้องทำการ shutdow Windows ก่อนเริ่มใช้งานใหม่ทุกครั้ง
  4. อัปเดทโปรแกรม Antivirus และสั่ง Scan Virus ทุกๆ Drive (เคยทำบ้างหรือเปล่าครับ)

เชื่อว่า การตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นดังกล่าว จะช่วยแก้ไขปัญหา รวมทั้งสามารถป้องกันปัญหาเบื้องต้นให้คุณได้บ้างอย่างแน่นอน

?

?


Menu