Shortcut Keyboardสำหรับบางท่าน อาจทราบว่า เราสามารถใช้ปุ่ม keyboard ในการสั่งคำสั่งเหล่านี้ได้ และรวดเร็วกว่า เพราะไม่ต้องเลื่อน mouse เพื่อคลิ๊ก และคลิ๊ก การใช้ปุ่มต่าง ๆ ในการสั่งนี้ เรียกว่า "Keyboard Shortcut" ที่เป็นการใช้ปุ่ม "Command Key" เช่น Ctrl, Shft และ Alt ควบคู่กับปุ่มตัวอักษร A,B,C...

ลองมาดูมีคำสั่งอะไรที่เราใช้กันเป็นประจำ แล้วสามารถทดแทนด้วย Shortcut กันได้ รู้ไว้ใช่ว่า เผื่อวันไหน mouse ไม่ให้ความร่วมมือด้วย เรายังมี keyboard ที่เป็นเพื่อนเราอยู่เสมอ

 

สำหรับผู้ใช้โปรแกรมบน Windows ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ mouse ที่ใช้ในการเลื่อนไปคลิ๊กปุ่มคำสั่งต่าง ๆ เช่นคลิ๊กที่ tab menu "File", คลิ๊กที่เมนูย่อย "Save" แต่ในหลาย ๆ โปรแกรมที่ใช้ ในบางครั้งจะสั่ง copy ก็ต้องคลิ๊กที่ tab menu "Edit", "Copy" พอจะไปวางไว้ที่ไหนก็ต้องคลิ๊ก tab menu "Edit", "Paste" ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เราคุ้นเคยกันมานาน

ตารางปุ่ม Shortcut ที่นิยมใช้

ปุ่ม Shortcut คำสั่ง
F1 เรียกคู่มือ หรือคำแนะนำของโปรแกรมที่กำลังใช้งานในขณะนั้น
Home ให้ cursor เลื่อนไปอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของบรรทัด
End ให้ cursor เลื่อนไปอยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายของบรรทัด
Ctrl + A เลือกทั้งหมด (select all)
Ctrl + C คัดลอก (copy)
Ctrl + O เปิดไฟล์ (open)
Ctrl + P สั่งพิมพ์
Ctrl + S บันทึก (save)
Ctrl + V วาง (paste)
Ctrl + X ตัดในส่วนที่เลือกไว้ (cut)
Ctrl + Home ให้ cursor เลื่อกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหน้า
Ctrl + End ให้ cursor เลื่อกลับไปที่ตำแหน่งสิ้นสุดของหน้า
Ctrl + Left arrow ให้ cursor เลื่อนไปทางซ้ายทีละคำ ได้ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
Ctrl + Right arrow ให้ cursor เลื่อนไปทางขวาทีละคำ ได้ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
Shift + Home เลือกตั้งแต่จุดที่ cursor อยู่ให้คลุมไปถึงตำแหน่งเริ่มต้นของบรรทัด
Shift + End เลือกตั้งแต่จุดที่ cursor อยู่ให้คลุมไปถึงตำแหน่งสิ้นสุดของบรรทัด
Shift + F10 คลิ๊กขวา
Alt + E เลือก tab menu "Edit" ของโปรแกรมที่กำลังใช้งานในขณะนั้น
Alt + F เลือก tab menu "File" ของโปรแกรมที่กำลังใช้งานในขณะนั้น
Alt + PrtSc
(print screen)
copy หน้าจอเฉพาะส่วนที่แสดงในขณะนั้น (ไม่ใช่ทั้งจอภาพ) ไป pasted เป็นไฟล์ภาพ

 

 

Menu