จากประสบการณ์การทำงาน และคลุกคลีกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่มักไม่เคยทำการสำรองข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ของตนเอง ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากไม่ทราบว่าจะสำรองข้อมูลอย่างไรดี หรือไม่มีอุปกรณ์ในการสำรองข้อมูล ประเภท External USB Harddisk หรือประเภท Tape backup

คำถาม:ข้อมูลของคุณสำคัญหรือไม่ถ้าหายไปคุณจะทำอย่างไร

เนื่องจากปัญหาของการเก็บข้อมูลใน hard disk อาจเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่ก็เป็นอะไรที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน โดยเฉพาะกับเพื่อนๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ตามบ้าน มักไม่ค่อยมีอุปกรณ์ในการสำรองไฟ เช่น UPS เป็นต้น ทำให้เวลาไฟดับ ก็มักจะทำให้ข้อมูลระหว่างการทำงานหายไป ถ้าร้ายกว่านั้น hard disk อาจพังได้เช่นกัน (เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว) รู้อย่างนี้แล้ว มาสำรองข้อมูลก่อนที่สายไปดีกว่าไหมครับ

อุปกรณ์ที่จำเป็นในการสำรองข้อมูล

 • ต่อ hard disk ภายใน 2 ลูก หรือ
 • USB External Hard disk (ใช้ hard disk ต่อภายนอก) หรือ
 • Tape Drive (อาจมีราคาแพงเกินไปสำหรับผู้ใช้งานตามบ้าน)
 • โปรแกรมสำรองข้อมูล (มีแล้ว ใช้ของฟรีใน Windows)

ข้อมูลส่วนใดบ้างที่ใช้สำหรับสำรองข้อมูล

 • Mail Box หรือ ข้อมูลอีเมล์ (ทั้งนี้ขึ้นกับว่าคุณใช้อีเมล์ประเภท Outlook Express หรือ Microsoft Outlook)
 • My Documents ซึ่งภายในประกอบด้วย My Video, My Pictures, My Music
 • Folder ส่วนตัวต่างๆ ที่สร้างขึ้น

สมมุติว่าคุณมีอุปกรณ์ในการสำรองข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นแล้ว เรามาเริ่มต้นการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติเลยดีกว่า

วิธีการสำรองข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์

How to backup

 1. คลิก Start เลือก All programs
 2. เลือก Accessories คลิกเลือก System Tools
 3. ให้คลิกเลือกโปรแกรม Backup
 4. โปรแกรมจะตรวจสอบว่าเรามีอุปกรณ์ในการ backup ประเภท Tape Backup หรือไม่
 5. คลิก Next เพื่อเริ่มต้น
 6. จะมีหัวข้อให้เลือก Backup และ Restore แน่นอนครับ ให้เลือก Backup และคลิก Next
 7. หัวข้อถัดไป จะมีข้อความให้เลือกว่า จะสำรองข้อมูลส่วนใดบ้าง
  • My Documents and Settings (เอกสารของเราและ setting)
  • Everyone's documents and settings (เอกสารของทุกคน กรณีที่เครื่องคอมฯ มีการใช้งานมากกว่าหนึ่งคน)
  • All information for this computer (ข้อมูลทุกอย่าง)
  • Let me choose what to backup (ขอเลือกข้อมูลเอง)
 8. คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการ แนะนำให้เริ่มต้นจาก ข้อแรก My Documents and Settings ดูก่อน คลิกปุ่ม Next
 9. จะมีหัวข้อให้เลือกว่าจะสำรองไปที่ใด ทดสอบให้สำรองไป hard disk อีก drive ก็ได้ (ถ้ามี)
 10. แต่ถ้าไม่มี ให้ทดสอบโดยการสำรองเข้า Drive C: ก็ได้
 11. ในหัวข้อ Type a name for this backup ให้ใส่ชื่อไฟล์ และคลิก Next ต่อไป
 12. จะพบปุ่ม Finish ให้คลิกได้เลย
 13. โปรแกรมจะเริ่มสำรองข้อมูลให้ รอสักครู่.. (ช้าหรือเร็วขึ้นกับขนาดของข้อมูล)

พอได้ไอเดียแล้วใช่ไหมครับสำหรับวิธีการสำรองข้อมูล ถ้าวันใดมีปัญหา ก็สามารถเรียกข้อมูลเก่ามาใช้งานได้โดยเลือกหัวข้อ Restore แทนครับ

 

 


Menu