ทำความรู้จัก Windows Fax

คุณทราบหรือยังว่า Windows XP ได้มีเครื่องมือในการจัดการ รับ-ส่ง แฟ๊กซ์ ได้ด้วย โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อโปรแกรมเพิ่มเติมจากที่ไหน เพียงแค่เราติดตั้งโมเด็ม ไม่วาจะเป็นโมเด็มภายในหรือภายนอกก็ตาม ก็สามารถใช้งานได้ (ปกติคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานตามบ้าน มักจะมีการติดตั้งโมเด็ม ที่หลายๆ คนมักเรียกว่า แฟ๊กซ์โมเด็มมาด้วย แต่ถ้าใครยังไม่มี สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด ราคาไม่กี่ร้อยบาทเองครับ

Windows Fax

การติดตั้ง Windows Fax


Windows Components wizard
 

 1. เริ่มต้นจะต้องทำการติดตั้งโมเด็มเสียก่อน แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าเครื่องคอมฯ ของคุณมีโมเด็มติดตั้งแล้วหรือยัง ให้ตรวจสอบโดยเข้าไปที่
  1. คลิกปุ่ม Start
  2. คลิกเลือก Control Panel
  3. คลิกเลือก Phone and Modem Options
  4. จากนั้นคลิกแท็ป Modem
  5. ถ้ามีโมเด็มติดตั้งอยู่ จะเห็น ชื่อ Modem และระบุ port ในการติดตั้ง เช่น Com2, Com3 เป็นต้น
 2. สมมุติคุณได้มีโมเด็มติดตั้งอยู่แล้ว ขั้นตอนต่อไป จะทำการติดตั้งโปรแกรม แฟ๊กซ์
 3. คลิกปุ่ม Start
 4. ติดต่อโปรแกรมโดยเข้าไปที่ Control Panel เลือก Add or Remove Program
 5. คลิกไอคอนคอลัมภ์ซ้ายมือชือ Add/Remove Windows Components
 6. คลิกเลือกให้มีเครื่องหมายถูกหน้า Fax Service
 7. จากนั้นคลิกปุ่ม Next รอสักครู่ เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม (บางครั้งอาจจำเป็นต้องใส่แผ่น Windows CD ด้วย)
 8. หลังจากนั้นให้ปิดโปรแกรม Control Panel
 9. ขั้นตอนต่อไป จะเริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม Fax ต่อ
 10. คลิกปุ่ม Start เลือก All Programs
 11. จากนั้นเลือก Accessories และคลิกเลือก Communications
 12. คลิกเมนู Fax เลือกคำสั่ง Fax Console จะได้หน้า Wizard ช่วยในการติดตั้งโปรแกรม คลิก Next
 13. เริ่มกรอกข้อมูล จากนั้นคลิก Next
 14. เลือก แฟ๊กซ์โมเด็ม ที่เราได้ติดตั้งไว้ จากนั้นคลิก Next
 15. คลิก Next ต่อได้เลย
 16. คลิกปุ่ม Finish จากนั้นจะได้หน้าต่าง Fax Console (ถ้ามีหน้าต่างเกี่ยวกับ Windows Security ให้เลือก Unblock)

ส่วนวิธีใช้งาน เพียงเลือกไฟล์เอกสารที่เราต้องการส่งแฟ๊กซ์ และเลือก Fax แทนการเลือก Printer จากนั้นใส่หมายเลข Fax ที่ต้องการ และคลิกส่งได้เลย อ้อ อย่าลืม เวลาใช้งาน คุณจะต้องเอาสายโทรศัพท์ มาเสียบเข้ากับช่อง Line ของตัวโมเด็มก่อนนะครับ


Menu