คุณเคยตรวจสอบไวรัสเวลาใช้ Flash Drive หรือไม่

Flash Drive หรือ Thumb Drive เป็นอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลแบบเคลื่อนที่ ทำให้เราสะดวกในการนำไปใช้งานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน แต่ปัญหาใหญ่ก็คือ การนำไปใช้ระหว่างเครื่องคอมฯ ทำให้สะดวกกับการแพร่กระจายของไวรัสเป็นอย่างมาก เพราะไวรัสถูกโอนย้ายผ่าน Flash Drive ได้สะดวกง่ายขึ้น เมื่อเราทราบช่องทางในการแพร่กระจายของไวรัส ผ่านทาง Flash Drive แล้ว เราจึงควรตรวจสอบหรือ scan virus ก่อนการใช้งานทุกครั้ง

วิธี Scan Virus จาก Flash Drive

  1. เสียบ Flash Driver เข้าสู่ port USB
  2. กดปุ่มที่แป้นพิมพ์หรือ keyobard "Windows Logo + E" เพื่อเปิดโปรแกรม Windows Explorer
  3. ค้นหา Drive ของ Flash Drive อาจเป็น Drive E:, F: เป็นต้น
  4. ห้าม double คลิกที่ Flash Drive นั้น เพราะอาจทำให้ไวรัสแพร่กระจายได้
  5. ให้คลิกขวา Drive ของ Flash Drive เลือกคำสั่ง "Scan for Virus" คำสั่งนี้ อาจแตกต่างกันไปบ้าง ทั้งนี้ขึ้นกับโปรแกรมที่คุณใช้
  6. รอจนกระทั่งโปรแกรม scan ไวรัสจนเสร็จ

ไม่อยากไปใช่ไหมครับ แล้วอย่าลืม Scan Virus ก่อนใช้งานทุกครั้งน่ะครับ

เทคนิคนี้สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ อื่นๆ เช่น USB Hard Disk, Memory Card ประเภทอื่นๆ ได้ด้วย

 

 


Menu