Portable Program คืออะไร

Portable programสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกคน เชิญทางนี้ครับ ผมมีสิ่งดีมากๆ มาแนะนำให้รู้จักกัน นั่นคือ Portable Program คือโปรแกรมที่สามารถติดตั้งลงในอุปกรณ์ภายนอกได้ เช่น Flash Drive, USB Hard disk Drive เป็นต้น ทำให้เราสามารถนำโปรแกรมนั้นๆ ไปใช้งานในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมแต่อย่างใด

 

Portable Program หาได้จากที่ไหน

แหล่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถหาโปรแกรมที่เป็น Portable ได้นั่นคือเว็บไซต์ http://portableapps.com ซึ่งได้รวบรวมฟรีแวร์ โปรแกรมต่างๆ ทั่วโลก และมาจัดทำใหม่ในรูปแบบของ Portable Program สำหรับวิธีการติดตั้งโปรแกรมนั้น จะเหมือนกับรูปแบบการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ เพียงแต่เวลาติดตั้ง จะไม่มีการกำหนด Drive แต่มีคำสั่งให้เลือก Flash Drive ของเราเพื่อเลือกติดตั้ง

ตัวอย่าง Portable Program ที่น่าสนใจ

  • ClamWin Portable - ฟรีแอนตี้ไวรัส
  • 7-zip Portable - โปรแกรมบีบอัดข้อมูล
  • FireFox Portable - เล่นอินเตอร์เน็ตด้วย FireFox
  • Gimp - โปรแกรมสำหรับตกแต่งรูปภาพ

Menu