วิเคราะห์ปัญหาก่อนลงมือ

การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ซึ่งจะทำให้เรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้นึกภาพออกได้ง่ายขึ้น มาลองดูตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างปัญหาฮาร์ดแวร์

การวิเคราะห์ปัญหา หน้าจอดับ ถ้าเปิดเครื่องคอมฯ แล้วหน้าจอไม่แสดงอะไร ไฟก็ไม่เข้าหน้าจอ สาเหตุอย่างนี้ วิเคราะห์ได้ง่าย อาจมีสาเหตุมาจากไฟฟ้าดับ หรืออาจมาจากจอภาพเสียก็เป็นไปได้ ให้ลองขยับปลั๊กไฟ ถ้าไม่ได้ ให้ลองนำอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ มาลองเสียบดู

ตัวอย่างข้างต้นเป็นปัญหาของระบบไฟฟ้า หรืออาจมาจากตัวฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์มีปัญหา แต่อย่างไรก็ตามปัญหาของคอมพิวเตอร์ยังมีอีกมากมาย แต่เราควรเริ่มต้นวิเคราะห์ปัญหาให้ชัดเจน และพยายามวิเคราะห์ให้ถูกว่ามาจากปัญหาของ ฮาร์ดแวร์ซอร์ฟแวร์

ตัวอย่างปัญาฮาร์ดแวร์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

 • เปิดเครื่องทุกครั้งจะเข้าหน้าจอสีดำ (BIOS) และมีตัวอักษรขึ้นอะไรไม่ทราบ
 • เปิดเครื่องแล้วมีเสียงดัง ปี๊บ ๆ 2 ครั้งติดต่อกัน
 • ไม่สามารถ boot เข้า Windows ด้ พอรีสตาร์ท ก็ Error ในส่วนของ disk
 • ไฟไม่เข้าเครื่องคอมฯ
 • ฮาร์ดดิสก์ error มี Bad Sector อยู่มาก

ตัวอย่างปัญหาซอร์ฟแวร์

 • เปิดเครื่องคอมฯ ก็ขึ้นหน้าจอสีฟ้า และมีข้อความอะไรเต็มไปหมด (Blue Screen)
 • เปิดโปรแกรม Micros Office ตัวใดตัวหนึ่ง แล้วขึ้น Error ที่หน้าจอทุกครั้ง
 • เปิดโปรแกรม Micros Office ตัวใดตัวหนึ่ง เวลาทำงานอะไรบางอย่าง โปรแกรมจะรีสตาร์ทเองทุกครั้ง ไม่สามารถทำอะไรได้เลย
 • Windows ไม่สามารถ Shutdown ได้ตามปกติ
 • ไม่สามารถพิมพ์ไฟล์งานเป็นเอกสาร PDF ได้ ทั้งนี้ที่ก่อนหน้านี้สามารถทำได้
 • เครื่องทำงานช้าลงอย่างผิดปกติ เปิดโปรแกรมอะไรไม่ได้เลย ช้ามากๆ

ถ้าเราสามารถเข้าใจว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของเรามาจากปัญหาฮาร์ดแวร์ หรือซอร์ฟแวร์ เราก็จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ไม่ยาก


Menu