สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Excel โดยเฉพาะ

ปกติเวลาทำงานกับไฟล์ Excel บางครั้งในหนึ่งไฟล์ จะมีหลายๆ sheet ที่เราทำงานอยู่ เวลาสั่งพิมพ์ เราจำเป็นจะต้องเลือกทีละหน้า จึงได้งานทุกๆ หน้าที่ต้องการ ในอีกกรณีหนึ่ง เราสามารถสั่งพิมพ์ไฟล์อะไรก็ได้ เพียงแค่คลิกขวาที่ไฟล์นั้นๆ จากนั้นคลิกคำสั่ง Print แค่นี้ไฟล์นั้นจะถูกเปิด และสั่งพิมพ์อัตโนมัติ หลังจากนั้นก็จะปิดแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ ถ้าสั่งพิมพ์กับเอกสาร Excel ที่มีหลายๆ sheet โปรแกรมก็จะพิมพ์เพียงหน้าที่เราเลือกไว้ หรือที่เรียกว่า Active Sheet เท่านั้น.. แต่ถ้าต้องการพิมพ์ทุก sheet ที่มีอยู่ใน Excel ไฟล์ หรือต้องการพิมพ์บาง Sheet จะทำอย่างไร
 

วิธีการสั่งพิมพ์ทุก Sheet ในไฟล์ Excel

  1. เปิดเอกสารไฟล์ Excel ที่ต้องพิมพ์
  2. คลิกเลือก sheet ที่ต้องการ (ถ้าต้องการมากกว่า หนึ่งให้กด Shift หรือ Ctrl ค้างไว้ จากนั้นคลิกเลือก sheet ที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมด)
  3. คลิกคำสั่ง Print โปรแกรมจะสั่งพิมพ์ในทุกๆ หน้าที่เลือก
  4. หรือ คลิกเลือก sheet ที่ต้องการทั้งหมด
  5. สั่ง Save
  6. จากนั้น ให้สั่งพิมพ์ โดยเลือกคลิกขวาไฟล์ Excel ที่เราได้เลือกหลายๆ Sheet ไว้

    Excel Print All Sheets

เนื่องจากโดยปกติแล้ว เวลาสั่งคำสั่งพิมพ์ใน Excel โปรแกรมจะพิมพ์ sheet ที่เรากำลังทำงานอยู่ หรือที่เรียกว่า "Active Sheet" แต่สำหรับการทดสอบใน Excel 2007 จะมีคำสั่ง "Entire Workbook" ซึ่งหมายความว่า ถ้าเราเลือกตอนสั่งพิมพ์ เอกสารในทุกๆ sheet จะพิมพ์ออกมาทั้งหมดเช่นกัน


Menu