คุณรู้จัก Microsoft Office 2007 แล้วหรือยัง

บริษัท Microsoft ได้ออกโปรแกรม Microsoft Office 2007 เวอร์ชั่นใหม่ (นานแล้ว) แต่คุณทราบหรือไม่วา เวอร์ชั่นนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Office กล่าวคือ เป็นเวอร์ชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อไฟล์ที่ใช้ในการบันทึก ซึ่งมีผลทำให้ผู้ใช้งานหลายๆ คนที่ไม่ทราบวิธีแก้ไข ไม่สามารถเปิดไฟล์ที่สร้างจาก Microsoft Office 2007 ได้

ตารางเปรียบเทียบ Microsoft Office รุ่นก่อน กับ Microsoft Office 2007

ProgramMicrosoft Office รุ่นเก่าMicrosoft Office 2007
Microsoft WordDOCDOCX
Microsoft ExcelXLSXLSX
Microsoft PowerPointPPTPPTX
Microsoft AccessMDBACCDBการแก้ไขสำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Office 2007

  1. สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Office 2007 เวลาบันทึกไฟล์ ให้คลิกเลือกเป็น fromat เดิมของ Microsoft Office รุ่นเก่า
  2. สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Office 2007 เวลาบันทึกไฟล์ ให้คลิกเลือกเป็น PDF ไฟล์ จะได้เปิดจากโปรแกรม PDF Reader ได้
  3. สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Office 2003 เวลาได้รับไฟล์จาก Microsoft Office 2007 จะต้องทำการติดตั้งโปรแกรม เพิ่มเติมซึ่งพัฒนาจาก Microsoft ให้สามารถรองรับการเปิดไฟล์จาก Office 2007 ได้

ทิป สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นเก่า และมีปัญหาเปิดไฟล์ Microsoft Office 2007 ไม่ได้ ให้ทำการ download โปรแกรม Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 1 (SP1) มาติดตั้ง


Menu