เหตุผลที่ควรอัปเกรดมาใช้ Excel 2007

เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลที่ควรใช้หรือ อัปเกรดโปรแกรมจาก Microsoft Excel 2003 มาเป็น Microsoft Excel 2007 ขอให้ดูตารางเปรียบเทียบของแต่ละเวอร์ชั่นดังต่อไปนี้


คุณสมบัติ

Excel 2003

Excel 2007

จำนวนคอลัมน์ใน 1 เวิร์กชีต

256

16,384

จำนวนแถวใน 1 เวิร์กชีต

65,536

1,048,576

จำนวนหน่วยความจำสูงสุด

1GB

ขึ้นกับ Windows

จำนวนเงือนไขที่ใช้ในการจัดรูปแบบเซล

3 เงื่อนไข

ขึ้นกับหน่วยความจำ

จำนวนชั้นของการเรียงลำดับข้อมูล

3

64

จำนวนรายการที่แสดงในเมนู Auto-Filter

1,000

10,000

จำนวนตัวอักษรสูงสุดใน 1 เซล

1,024 (จัดรูปแบบข้อมูล)

32,768 (ยังไม่ได้จัดรูปแบบ)

จำนวนรูปแบบเวลสูงสุด (styles) ใน 1 เวิร์กชีต

4,000

65,536

ความยาวสูตร (จำนวนตัวอักษร)

1,024

8,192

สร้างสูตรซ้อนกันได้สูงสุด (จำนวนชั้น)

7

64

จำนวนอาร์กิวเมนต์สูงสุดใน 1 ฟังก์ชั่น

30

255

จำนวนตัวอัษรสูงสุดในเซลข้อมูลแบบข้อความ

255

32,768

จำนวนรายการสูงสุดที่ค้นหาได้จากคำสั่ง "Find All"

~65472

~2 พันล้าน

จำนวนแถวสูงสุดใน 1 PivotTable

65,536

1,048,576

จำนวนคอลัมน์สูงสุดใน 1 PovitTable

255

16,348

จำนวนรายการข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันใน 1 ฟีลด์ของ PivotTable

32,768

1,048,576

จำนวนฟีลด์สูงสุดใน 1 PivotTable

255

16,384

จำนวนสูตรอาร์เรย์ใน 1 เวิณ์กชีตที่สามารถอ้างอิงไปยังเวิร์กชีตอื่นๆ

66,560

ขึ้นกับหน่วยความจำ

จำนวนแถวข้อมูลที่ถูกอ้างอิงได้ใน 1 สูตรอาร์เรย์

65,335

ไม่จำกัดMenu