ไม่สามารถเปิดโปรแกรม Microsoft Outlook

ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาการใช้โปรแกรม Microsoft Oulook ไม่ว่าจะเป็น Outlook2003, หรือ Outlook 2007 ก็ตาม และมีข้อความแสดงความผิดพลาด ขณะที่กำลังเปิดโปรแกรม และไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้ โปรแกรมจะปิดตัวเองตลอด สำหรับข้อความดังกล่าวคือ

"Cannot Start Microsoft Office Outlook. Cannot open the Outlook Windows"

ให้ลองรีสตาร์ท Windows แล้วก็ไม่หาย แนะนำให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา Microsft Outlook เปิดไม่ได้

1. กดปุุ่ม Windows Logo + R หรือ กดปุ่ม Windows Logo เลือกคำสั่ง "RUN"
2. พิมพ์คำสั่ง ดังนี outlook.exe /resetnavpane

ถ้าไม่มีปัญหาอะไร โปรแกรมก็จะเปิด Microsoft Outlook ได้เป็นปกติ


Menu