Portable Documents Format (PDF)

ไฟล์ประเภทหนึ่งที่มีระบบรักษาความปลอดภัยค่อนข้างดี เป็นไฟล์พัฒนาโดยบริษัท Adobe ผู้ผลิตโปรแกรม Adobe Photoshop ที่หลายๆ คงรู้จักกันดีอยู่แล้ว ปัจจุบัน PDF เป็นไฟล์มาตราฐานโลกไปแล้ว ด้วยเหตุผลดีๆ หลายอย่าง เช่น

  • มีระบบรักษาความปลอดภัยของไฟล์ที่ดี (ไม่สามารถแก้ไขโดยตรงได้วิธีปกติ)
  • ไฟล์ที่ได้มีคุณภาพสูง สามารถเก็บรายละเอียดได้มาก
  • สามารถแปลงไฟล์จาก Word, Excel, PowerPoint หรือแม้แต่รูปภาพเป็น PDF ได้
  • ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กลงมาก สะดวกในการส่ง attahced จาก E-mail
  • ปัจจุบันหลายๆ บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับการแปลง และอ่านไฟล์ รวมทั้ง Microsoft เองด้วย (ดูได้จาก Microsoft Office 2007) สามารถแปลงไฟล์มาเป็น PDF ได้ทุกโปรแกรม
  • สามารถจัดทำเป็นแบบฟอร์ม เพื่อให้กรอกข้อมูลได้โดยตรง
  • รองรับการพิมพ์งานเอกสารในระดับโรงพิมพ์
  • หาฟรีโปรแกรมได้การแปลงได้ง่าย เช่น PDFCreator เป็นต้น
  • และอื่นๆ อีกมากมาย

ดังนั้น สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกท่าน และโดยเฉพาะกับร้านค้าที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ เช่น ร้านเน็ตคาเฟ่??ร้านค้าและสำนักงานทั่วไป?เป็นต้น จำเป็นต้องมีโปรแกรมสำหรับการเปิดอ่านไฟล์ PDF ด้วยน่ะครับ เช่น Foxit Reader, Adobe Reader เป็น?จะได้เพิ่มบริการให้ดียิ่งขึ้น เงินทองจะได้ไหลเข้ามาตลอด :)

 


Menu