วันๆ คุณได้รับอีเมลขยะมากเท่าใด

สำหรับผู้ใช้งานอีเมลทุกๆ ท่านเชื่อว่าในแต่ละวัน คุณคงได้รับอีเมลที่เป็นอีเมลขยะ (อีเมลที่ได้รับจากบุคคลที่ไม่เคยติดต่อ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอีเมลเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือขายสินค้าและบริการ) ไม่มากก็น้อย บางคนอาจได้รับแค่ 10 หรือ 20 อีเมลต่อวัน บางคนอาจได้รับร้อยๆ อีเมลก็เป็นได้ คุณมีวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างไร และคุณมีวิธีป้องกันได้หรือไม่

วิธีการปัองกัน/ลดปัญหาอีเมลขยะ

คงเป็นการยากที่จะแก้ไขปัญหาอีเมลขยะได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากปัจจุบัน มีเทคนิคต่างๆ มากมายในการเข้าถึงอีเมลของเรา แต่เราสามารถป้องกันหรือลดจำนวนการเพิ่มของอีเมลขยะเหล่านี้ได้ไม่ยาก เพียงแค่ทำงานคำแนะนำดังต่อไปนี้

  • ไม่ใช้อีเมลในองค์กร เพื่อ register ในเว็บไซต์ต่างๆ เพราะว่าปัจจุบันมีโปรแกรมดูดอีเมล ทำให้อีเมลของเราอาจถูกนำไปใช้ในการซื้อขาย เพื่อส่งข้อมูลต่างๆ
  • ควรมีอีเมลแยกต่างกัน สำหรับอีเมลเพื่อการ register บนเว็บไซต์ อาจใช้บริการฟรีอีเมลต่างๆ ที่มีในเว็บไซต์ต่างๆ
  • ไม่เปิดรับอีเมล์จากบุคคลหรือบริษัทที่เราไม่รู้จัก ทั้งนี้ ถ้ามีการเปิดรับ จะเป็นการยืนยันว่าอีเมลของเรามีตัวตนจริง ทำให้ผู้ส่ง ส่งอีเมลขยะเพิ่มขึ้นเข้ามา
  • บางอีเมลขยะ จะมีคำแนะนำว่า ให้ยกเลิกการส่ง หรือ Unsubscribe อีเมลได้ถ้าไม่พอใจ เพื่อให้ยกเลิกการส่ง แต่กลับเป็นการยืนยันว่าอีเมลของเรามีตัวตนจริง ทำให้ผู้ส่ง ส่งอีเมลขยะเพิ่มขึ้นเข้ามา (เรื่องนี้คงต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป)
  • ไม่ทำการส่งต่ออีเมลประเภท จดหมายลูกโซ่
  • บางองค์กรจะมีระบบในการจัดการอีเมลขยะ ให้เราแจ้งมาไปยัง admin ของผู้ดูแลระบบอีเมล เพื่อปัองกันได้
  • กำหนด options ในโปรแกรมอีเมล เพื่อสั่งลบไฟล์อีเมลขยะแบบอัตโนมัติ (ให้ศึกษาจากคู่มือของโปรแกรมที่ใช้แต่ละโปรแกรมอีกครั้ง)

เชื่อว่าถ้าทำได้ดังนี้ จะช่วยลดปัญหาอีเมลขยะลงได้ อย่างน้อยก็คงทำให้เราไม่ได้รับอีเมลขยะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเช่นทุกวันนี้

 


Menu