สร้างแผนที่ใน Google Map

แนะนำวิธีรสร้างแผนที่ของคุณเองบน Google Map แล้วส่งเป็น link ไปให้ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล Google Plus, facebook, twitter หรือจะนำไปแสดงในรูปแบบแผนที่บนเว็บก็ได้ เพียงไม่กี่ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 

 

 

วิธีสร้างแผนที่ แสดงที่ตั้งของคุณบน Google Map

1. เปิด Google Chrome, login ด้วย account ที่คุณลงทะเบียนไว้กับ GMail

2. ไปที่ maps.google.com (เพื่อความสะดวก เลื่อนแผนที่/หาตำแหน่งที่คุณต้องการไว้ก่อน)

3. click ที่เครื่องหมาย 3 ขีดเพื่อเข้า menu

สร้างแผนที่ใน Google Map

4. click ที่ My Maps

สร้างแผนที่ใน Google Map

5. click ที่ Create เพื่อเริ่มสร้างแผนที่

สร้างแผนที่ใน Google Map

6. click ที่ปุ่มตำแหน่ง (Add marker) ก่อน แล้ว click วางจุดที่ตั้งที่คุณต้องการบนแผนที่

สร้างแผนที่ใน Google Map

7. ใส่ชื่อของที่ตั้ง และที่อยู่และ/หรือรายละเอียดที่ต้องการ เสร็จแล้ว click ปุ่ม Save

สร้างแผนที่ใน Google Map

8. แผนที่ของคุณจะถูกบันทึกบน Google Map ทันทีใน Untitled Layer ที่อยู่ใน Untitled Map อีกชั้นหนึ่ง ภายในบัญชีของคุณ

- คุณ click ที่ Untitled map เพื่อบันทึกเป็นชื่อแผนที่ที่คุณต้องการได้ เช่น ชื่อบริษัท

- click ที่ Untitled layer เพื่อบันทึกเป็นชื่อที่ตั้้งที่ต้องการได้ โดยในแต่ละแผนที่ของคุณ สามารถสร้างได้หลายที่ตั้ง (ในที่นี่คือ Layer)

สร้างแผนที่ใน Google Map

9. click ที่ +Share 

- คุณสามารถนำ link ที่ได้นี้ไปใช้ได้ทันที เช่นส่งทางอีเมล, line หรือช่องทางไหน ๆ ก็ได้

- link นี้ จะแสดงที่ตั้งของคุณบน Google Map ได้จากทุก web browser

สร้างแผนที่ใน Google Map

เพิ่มเติม

- คุณสามารถกำหนดได้ว่า ต้องการให้แผนที่ที่คุณสร้างนี้ ใครสามารถมองเห็น ใครสามารถดูได้อย่างเดียว หรือแก้ไขได้ด้วย แสดงเฉพาะเมื่อเปิดจาก link เท่านั้น หรือใคร ๆ ก็สามารถเห็นได้จาก Google Map โดยการ click ที่ Change ที่อยู่ใน Sharing Settings\Who has access

- หากคุณต้องการให้แสดงในรูปแบบแผนที่บนเว็บของคุณ ก็สามารถ copy embeded code (iframe) ได้โดยการ click ที่เครื่องหมาย จุดสามจุด ที่อยู่หลังคำสั่ง +Share แล้วเลือก Embeded on my site

- สามารถกำหนดให้จุดแสดงตำแหน่งเป็น icon รูปอื่นได้ทั้งจากที่ Google Map มีให้เลือก หรือรูป logo ของคุณเองก็ได้ โดยการ click ที่เครื่องหมายกระป๋องสี (เรียกเอง) แล้วเลือก more icon

- นอกจาก icon แสดงตำแหน่งแล้ว หากต้องการกำหนดให้แสดง/ไม่แสดงชื่อ แสดง/ไม่แสดงที่อยู่หรือรายละเอียด ก็สามารถทำได้โดยการ click ที่ Individual styles แล้วเข้าไปกำหนดตามต้องการ

 

สร้างแผนที่ใน Google Map


Menu