คุณอินเตอร์เน็ตของคุณหลุดบ่อยหรือไม่

สำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงตามบ้าน หรือตามสำนักงาน โดยเฉพาะใช้อินเตอร์เน็ตประเภท ADSL คงเคยประสบปัญหาอินเตอร์เน็ตใช้งานสักพัก แล้วหลุด (อยู่ในสถานะ disconnect) แล้วถ้าโชคดี สักพักก็กลับมาใช้งานได้ แต่ที่เลวแล้วกว่านั้น ไม่สามารถใช้งานได้เลย ต้องรอเป็นชั่วโมงบ้าง เป็นวันบ้าง แล้วอย่างงี้จะตรวจสอบอย่างไรได้บ้าง

แนวทางแก้ไขปัญหาอินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย

  • ทดสอบปิด-เปิดโมเด็มใหม่อีกครั้ง หรือลองถอดสายและเสียบเข้าไปใหม่ดู

เป็นการทดสอบความแน่นของสายที่เชื่อมต่อ

  • ติดตั้ง Driver ของโมเด็มใหม่

ไฟล์ driver ที่ติดตั้งอยู่อาจมีปัญหาอยู่ก็เป็นได้ ทั้งนี้อาจเสียหายจากไวรัส หรือสาเหตุมากจากการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ เข้าไปทับไฟล์ระบบของ driver นั้นๆ

  • การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ

ให้ทำการตรวจสอบว่า คุณได้มีการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์นี้กับอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยหรือไม่ เช่น เครื่องโทรสาร หรือแฟ๊กซ์ เป็นต้น ถ้ามี แนะนำให้ลองถอดออกและต่อตรงก่อน และทดสอบดูใหม่

  • อุปกรณ์ที่เรียกว่า Splitter

ห้ามนำสายโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ Splitter เชื่อมต่อกับโมเด็มทั่วไป (Splitter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการต่อพ่วงสายโทรศัพท์กับ ADSL และโทรศัพท์บ้าน)

  • ติดต่อศูนย์บริการ หรือผู้ให้บริการ

สาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่เป็นได้ คือสายมีความชื้นสูง โดยเฉพาะกับสายที่มีการใช้งานมานาน การแก้ไข ต้องให้ผู้ให้บริการเดินสายโทรศัพท์ใหม่เลย

ให้ทดลองนำไปใช้งานกันดูนะครับ เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนครับ


Menu