ผงหมึกเลเซอร์ เรื่องที่ต้องระวัง


สำหรับผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์ประเภทเลเซอร์ ควรอ่านบทความนี้ก่อน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยกับสุขภาพของคุณ เพื่อนๆ และคนที่คุณรัก เนื่องจากเครื่องพิมพ์ประเภทนี้ มีผงหมึกที่อนุภาคเล็กมาก ซึ่งอาจเป็นอันตรายกับระบบทางเดินหายในของคนเราได้


วิธีแก้ไขปัญหาผงหมึกฟุ้งกระจาย

  • ตรวจสอบตลับหมึกเป็นระยะ ระหว่างใช้งาน เพื่อตรวจสอบว่ามีผลหมึกล่วงหล่นหรือไม่
  • หลีกเลี่ยงการใช้ตลับหมึกแบบนำกลับมาใช้ใหม่ หรือประเภท Reuse เพราะมีโอกาสเสี่ยงกับผงหมึกที่อาจหลุดรอดออกมาได้มากกว่า
  • ติดตั้งเครื่องพิมพ์ในสถานที่อากาศถ่ายเทสะดวก
  • ถ้าตรวจพบว่า ภายในเครื่องพิมพ์เลเซอร์มีผงหมึกหลุดออก หรือตกลงในเครื่องพิมพ์ แนะนำให้ส่งเครื่องเข้าศูนย์ซ่อม หรือร้านซ่อม เพื่อทำความสะอาดโดยด่วน
  • หลีกเลี่ยงการติตดั้งเครื่องพิมพ์เลเซอร์ไว้ใกล้พัดลม เพราะจะมีการพัดผงหมึกได้ง่ายขึ้น

ตรวจสอบและทำได้อย่างนี้ เชื่อว่า จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใช้งานทุกๆ คนได้ครับ
 


Menu