เล่นแผ่น CD เพลงไม่ได้ในคอมฯ

แผ่นเพลง Audio ก็คือแผ่นเพลงทั่วไปที่เราใช้เล่นกับเครื่องเล่น CD/DVD ทั่วไป หรือบางคนอาจนำไปเปิดกับเครื่องเล่นบนรถยนต์ แต่ทำไมจึงไม่สามารถเปิดแผ่น CD Audio นี้กับคอมพิวเตอร์ สาเหตุหลักก็คือการไมได้ต่อสาย Audio กับการ์ดเสียงและตัว CD/DVD Drive ครับ

วิธีแก้ไขปัญหาเล่นแผ่น Audio ไม่ได้

  1. สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบตั้งโต๊ะ หรือ Desktop Computer ให้ทำการเปิดฝาเครื่อง
  2. อย่าลืมดึงสวิทซ์ไฟออกก่อนน่ะครับ
  3. ดูตำแหน่งของ CD/DVD Drive
  4. สังเกตุว่า มีสายเสียบบน CD/DVD Drive หรือไม่ และดูว่ามีสายเสียบในตำแหน่ง ?Analog Audio? และปลายสายมาเสียบที่การ์ดเสียงในตำแหน่ง ?AUX IN? หรือไม่ ถ้าไม่มีให้หาสาย Audio มาเสียบทั้ง 2 ด้าน
  5. กรณีเป็นการ์ดเสียบเป็นแบบออนบอร์ด คือติดมากับเมนบอร์ด ให้ทำการเสียบปลายสายมาที่ตำแหน่ง ?AUX IN? เช่นเดียวกัน
  6. ทดสอบเปิดแผ่น Audio ใหม่อีกครั้ง

Menu