Buying Guide

แนะนำการเลือกซื้ออุปกรณ์ ไอที รวมทั้งสินค้าไฮเทค โดยจะเน้นทำความรู้จักกับอุปกรณ์ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจะแนะนำคุณสมบัติที่น่าสนใจ จุดเด่นในการเลือกซื้อ แต่อย่างไรก็ตาม การจะเลือกซื้ออุปกรณ์ใดๆ นั้น ย่อมขึ้นกับการนำไปใช้ให้คุ้มค่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ในบางอุปกรณ์อาจมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ที่แตกต่างจากกันไปบ้าง แต่สำหรับคุณสมบัติหลักๆ ย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ใช้เป็นหลักในการเลือกซื้อ หวังว่าคงจะเป็นแนวทางในการเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ได้สะดวกมากขึ้นน่ะครับ..

ทำความรู้จัก เครื่องอ่านลายนิ้วมือ


ในหลายๆ องค์กร โดยเฉพาะกับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ มักมีการเก็บข้อมูลการทำงานผ่านทางเครื่องอ่านลายนิ้วมือ หรือ FingerScan?แทนเครื่องตอกบัตร หรือลงชื่อการทำงานแบบเดิมๆ การใช้งานเพียงแค่ตั้งรหัสของพนักงานแต่ละคน และเก็บลายนิ้วมือเข้าไปในเครื่อง (สามารถเก็บได้มากกว่า 1 นิ้วมือ) เวลามาทำงานก็เพียงวางนิ้วมือที่เครื่องอ่านลายนิ้วมือ ก็จะทำให้เราสามารถควบคุมการทำงานของพนักงานได้แล้ว

ประโยชน์หลักๆ ของเครื่องอ่านลายนิ้วมือ

 • เก็บข้อมูลการมาทำงาน และใช้สำหรับการคำนวณเวลาทำงาน
 • ควบคุมการเข้าออกสถานที่สำคัญๆ

คุณสมบัติของเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (ที่ควรมี)
Type of FingerScan

 • เก็บข้อมูลลายนิ้วมือ และเวลาในการใช้งาน
 • ความจุลายนิ้วมือ
 • ความจุในการเก็บข้อมูลการบันทึกเวลา (ตัวอย่างเช่น 50,000 ครั้ง 100,000 ครั้ง เป็นต้น)
 • จำนวนบันทึกลายนิ้วมือต่อคน เช่น ได้ทั้ง 5 หรือ 10 นิ้วเป็นต้น (บางคนอาจมีปัญหาลายนิ้วมือ)
 • รองรับการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ เช่น Flash USB / TCP/IP / RS232
 • การเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งตัว (ในระบบเครือข่าย)
 • แปลงข้อมูลบันทึกเวลาเป็น Text File
 • มีแป้นพิมพ์ สามารถใช้ทดแทนกรณีมีปัญหา ตัวอ่านลายนิ้วมือ (แป้นพิมพ์ที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งกดไม่นานตัวอักษรจาก และปุ่มมักยุบลงไป)
 • หลอดไฟ LED แสดงสัญญาณ และสถาะการใช้งาน
 • เสียงบอกขั้นตอนการทำงาน (บางรุ่นไม่มี)
 • สามารถกำหนดรหัสผ่าน
 • หัวอ่านเป็นแบบ Optical (คล้ายเม้าส์ Optical)
 • ความเร็วในการอ่านลายนิ้วมือ
 • มีแบตเตอรี่ในตัว เพื่อสำรองไฟ ขณะไฟดับ
 • ระบบประหยัดพลังงาน (ถ้ามีก็ยิ่งดี)

บางคุณสมบัติอาจจำเป็นสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น ความจุในการเก็บข้อมูลการลงเวลา เป็นต้น ดังนั้น เราควรพิจารณาความเหมาะสมให้ดีกับองค์กรของเรา แต่อย่างไรก็ตาม บางครั้งการทำงานของแผนกบุคคล ที่ไม่ได้มีการทำงานในวันหยุด แต่พนักงานบางแผนกทำงาน (ตัวอย่างองค์กรประเภทนี้ ได้แก่ โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น)?อาจจำเป็นต้องการหน่วยความจำมากชึ้นด้วย?

ทำความรู้จักแบตเตอรี่บนโน๊ตบุ๊ค


ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่โน๊คบุ๊คยี่ห้อไหน หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือ ส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion ซึ่งมีการแนะนำการใช้งานว่า สามารถชาร์ตแบตเตอรี่ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการนับจำนวนรอบของการชาร์ต แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับทิป เพือป้องกันปัญหาเวลาใช้งานแบตเตอรี่แล้วดับไปเอง ทั้งๆที่คอมพิวเตอร์ยังแสดงว่ามีแบตเตอรี่คงเหลืออยู่? ให้เราทำการใช้จนกระทั่งแบตเตอรี่หมดจริงๆ แล้ว ทำการชาร์ตให้เต็มอีกครั้งหนึ่ง?เรียกว่าเป็นการ Clear Cell Batterry

การเลือกซื้อแบตเตอรี่

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแต่ละยี่ห้อ อาจมีจำนวน Cell ของแบตเตอรี่ไม่เท่ากัน ส่งผลให้เวลาในการใช้งานได้ไม่เท่ากัน รวมทั้งมีผลกับน้ำหนักของตัวเครื่องคอมฯ อีกด้วย ดังนั้น ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้นานๆ ก็จำเป็นต้องเลือกซื้อที่มีแบตเตอรี่จำนวน Cell มากๆ หรือไม่ก็ต้องเลือกซื้อ Notebook ที่เป็นรุ่นประหยัดพลังงานโยดเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันการตลาดในเรื่องนี้มากพอสมควร

จำนวนเซล (Cell) ในโน๊ตบุ๊ค


เริ่มต้นด้วยจำนวน 3,4,6,8,9 และ 12 เซล เราสามารถดูได้จากจำนวนโวลต์หรือความจุ มิลิแอมได้อีกด้วย?สำหรับแบตเตอรี่ 1 เซลมีความจุประมาณ 2,200 - 2,600 มิลลิแอม (mAh)

ทำความรู้จัก GPS


GPS (Global Positioning System) บางคนอาจเรียกว่า GPS Navigator เป็นระบบนำทางผ่านทางดาวเทียม ทำให้เราทราบที่อยู่ปัจจุบันและที่ๆ เราจะไป โดยระบบ GPS จะสามารถบอกเส้นทางการเดินทางที่สะดวกที่สุดให้เราได้ และที่สำคัญสามารถบอกเป็นภาษาไทยได้ด้วย ปัจจุบัน GPS กำลังเป็นที่นิยมใช้กันมากในเมืองไทย?

การเลือกซื้อ GPS


โดยปกติแล้ว การเลือก GPS คงต้องแนะนำให้ซื้อความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ เนื่องจากปัจจุบัน นอกเหนือจากความสามารถในการนำทางในภาพ และเสียงแล้ว GPS ยังมีการเพิ่มความสามารถอื่นๆ ทางด้าน มัลติมีเดียเข้าไปอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อก็ยังคงแนะนำให้เปรียบเทียบความต้องจริงๆ ของเราเสียก่อนว่า จะนำไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นหลัก เพื่อจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

คุณสมบัติของ GPS ที่ควรพิจารณา

 • ขนาดของหน้าจอ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าจอระบบสัมผัส (Touch ScreeN)? ราคาจะแตกต่างกันของขนาดของหน้าจอ เช่น หน้าจอขนาด 3.5 นิ้ว เป็นต้น
 • ความเร็วของซีพียู (CPU) ซึ่งเป็นตัวประมวลผล มีหลักการเช่นเดียวกับ CPU ในระบบคอมพิวเตอร์? (ตัวอย่างความเร็วเช่น 300,400,500 หรือ 600 MHz เป็นต้น)
 • จำนวนดาวเทียมทีรับสัญญาณ ซึ่งจะมีผลอย่างมากกับความแม่นยำในการระบุตำแหน่งของ GPS
 • ระบบปฏิบัติการ เป็น Windows?Mobile หรืออย่างอื่น
 • แผนที่/ภาษา สิ่งสำคัญที่เราต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะเรื่องของความละเอียดของแผนที่ ความถี่ในการอัปเดทแผนที่ เป็นต้น
 • ความสามารถในเรื่องของข้อจำกัดในการจัดเก็บสถานทีที่เราชื่นชอบ
 • ครอบคลุมการอัปเดทแผนที่ ฟรีตลอดไปหรือไม่
 • BlueTooth รับสัญญาณโทรศัพท์
 • รับสัญญาณจากกล้องถ่ายวีดีโอ AV-in
 • ความสามารถอื่นๆ เสริม เช่น ดูรูปภาพ ฟังเพลง หรือดูไฟล์วีดีโอ รวมทั้งเล่นเกมส์?เป็นต้น

ข้อจำกัดที่ทำให้สัญญาณ GPS ไม่แน่นอน

 • ภูมิอากาศ ฝนตก เมฆหนา
 • พืนที่ที่มีถูกบัง เช่น อยู่ระหว่างตึกสูง เป็นต้น

?ตัวอย่างยี่ห้อของ GPS ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยม ได้แก่ Garmin, Mio, TomTom, Pierre Cardin?เป็นต้น

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกับ Router

สำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตปัจจุบัน น้อยคนที่ยังคงใช้การเชือมต่อแบบ Dial-up หรือโมเด็มธรรมดาที่มีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 56 Kbps และด้วยข้อจำกัดหลายๆ ประการ ไม่ว่าระหว่างการเชื่อมต่อจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ หรือด้วยข้อจำกัดทางความเร็ว มาวันนี้เราคงต้องพูดถึงแต่ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ตามบ้าน) ด้วยการเชื่อมต่อแบบ ADSL

Router กับ ADSL

คงต้องทำความเข้าใจกันสักนิดก่อนวา เวลาเราจะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตควาเร็วสูงด้วย ADSL เราจำเป็นจะต้องมี ADSL Modem เป็นอันดับแรก เพราะอุปกรณ์ตัวนี้จะใช้เชื่อมสัญญาณผ่านสายโทรศัพท์ไปยังผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น TOT, TRUE, KSC หรือ CS-Loxinfo และอื่นๆ อีกมากมาย

Router คืออะไร

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างหนึ่ง สำหรับความหมายตรงของคำว่า Route ก็คือ ถนน นั่นเอง การเชื่อมต่อด้วย Router ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน โดยปกติ การเลือกซื้อ Router จะเลือกซื้อที่มี Port LAN อยู่ 4 Ports และที่สำคัญควรเลือกซื้อ Router ทีมีความสามารถในการเป็น Modem ด้วย จะได้ไม่ต้องต่ออุปกรณ์หลายๆ ชิ้น

คุณสมบัติที่น่าสนใจของ Router

 • ทำหน้าที่คล้าย Swich ทำให้เชื่อมต่อได้หลายเครื่องพร้อมกัน
 • บางรุ่นรองรับการทำงาน Wire หรือ Wireless (เลือกให้ดี)
 • ADSL Modem ในตัว (แล้วแต่รุ่น ต้องดูให้ดีๆ)
 • Firewall /IPsec VPN (รองรับการเชื่อมต่อทางไกลแบบมี security)
 • Antivirus (รุ่นใหม่ๆ ของ Router จะมีโปรแกรม Antivirus ฝังอยู่ด้วย)

สรุปประเภทของ Router

 • บางรุ่นเป็น Router อย่างเดียว ไม่มี ADSL Modem
 • บางรุ่นเป็นทั้ง Router และ ADSL Modem
 • บางรุ่นเป็นทั้ง Router และ ADSL Modem แถมมี Antivirus มาด้วย
 • บางรุ่นเป็น Router แต่เป็นประเภท Wireless
 • บางรุ่นเป็น Router แต่เป็นประเภท?Wire

ทางเลือกที่น่าสนใจคือ บางรุ่นเป็นทั้ง Router + ADSL Modem + Antivirus จะเป็นแบบ Wire & Wireless ก็ได้ แล้วแต่ความพอใจ


สำหรับการเลือกซื้อ Router นี้ เนื่องจากมีความหลากหลายพอสมควร ดังนั้นการเลือกซื้อ คงต้องระวังให้ดีและที่สำคัญที่น่าสนใจและเพิ่งมีใน Router ADSL ก็คือความสามารถในการป้องกันไวรัส ซึ่งผมเห็นว่าเป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเลือกรุ่นที่มี Antivirus แล้ว เราก็ยังคงจำเป็นต้องมีโปรแกรม Antivirus ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของเราเช่นเดิมน่ะครับ..

?

วิธีการอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมฯ ทำงานช้า ไม่ทันใจ รีบมาอัปเกรดเครื่องคอมฯ กันดีกว่า โดยปกติแล้ว การอัปเกรด สามารถทำได้หลายอย่าง แต่อย่างหนึ่งที่นิยมมากๆ สำหรับการอัปเกรดเครื่องคอมฯ คือการเพิ่มหน่วยความจำ หรือ Memory ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Memory มีหลากหลายรุ่น ดังนั้น เราจึงควรศึกษาข้อจำกัดของการอัปเกรดกันสักนิดหนึ่งก่อนการตัดสินใจซื้อ

คำแนะนำก่อนการเลือกซื้อ Memory

Memory Test

 1. ตรวจสอบ Memory ของเครื่องคอมฯ ของเราก่อนว่า รองรับรุ่นไหนได้บ้าง (เราสามารถใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบได้ว่า Memory ของเราเป็นรุ่นไหน โดย download freeware ของ CPUid ชื่อ CPUZ
  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ ตรวจสอบ spec คอมฯ ง่ายๆ ด้วย CPU-Z )

  เมื่อ download มาได้แล้ว ให้ unzip ก่อน จากนั้นให้คลิกที่ไฟล์ชื่อ CPUZ.exe จะได้หน้า CPU-Z คลิกเลือกแท็ป Memory ให้ดูช่อง Type เป็นอะไร เช่น SD-RAM, DDR, DDR2 หรือ FB-DIMM เป็นต้น
 2. ตรวจสอบว่าปัจจุบัน Memory ของเรามีขนาดเท่าไหร ปกติจะอัปเกรดได้สูงสุดแค่ 4 GB เท่านั้น (เพราะ Windows ทั่วไป เห็นแค่นั้น)
 3. ตรวจสองให้ดีก่อนว่า ช่องที่ใช้สำหรับเสียบ Memory หรือ RAM ยังว่างเท่าไหร่
 4. ตรวจสอบให้ดีก่อนว่า ช่องที่ใช้สำหรับเสียบ Memory หรือ RAM ต้องเสียบเป็นคู่หรือไม่

ข้อควรทราบที่ต้องเข้าใจกันกอ่น

การเพิ่ม Memory หรือ RAM จากเดิมเป็นอีกเท่าตัว ไม่ใช่หมายความว่า คอมพิวเตอร์ของคุณจะทำได้ได้เร็ว เท่าตัว น่ะครับ ต้องขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย แต่โดยพื้นฐานแล้วจะทำให้เครื่องคอมฯ ทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น..


Menu