แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 7


ถ้าคุณกำลังเลือกซื้อ Windows 7 อยู่และมีกำลังซื้อพอสมควร การเลือกซื้อ Windows 7 ให้เหมาะสม จะทำให้คุณเสียเงินได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด และเพื่อให้คุณไม่หงุดหงิดใจเวลาทำงาน Windows 7 แล้วพบว่า ทำไมบางความสามารถถึงทำได้บ้างไม่ได้บ้าง วันนี้จะมีคำอธิบายให้กับคุณว่า ระหว่าง Windows 7 Home Premium กับ Windows 7 Professional? แตกต่างกันอย่างไร

ทำไม่ต้องเปรียบเทียบ Windows 7 Home Premium กับ Professional

เหตุผลที่ต้องเปรียบเทียบ 2 เวอร์ชั่นนี้เป็นเพราะความสามารถที่ดูจะใกล้เคียงกัน และเป็นเวอร์ชั่นที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะใช้งานตามบ้าน หรือ สำนักงาน (ส่วนเวอร์ชั่นอื่นๆ ไม่ขอกล่าวถึง เพราะความคิดเห็นส่วนตัวเห็นว่า มีข้อจำกัดหลายอย่างมากเกินไป)

ทั้ง 2 เวอร์ชั่น รองรับการทำงานครบถ้วน รวมทั้งในเรื่องของ Entertainment หรือความบันเทิง


ข้อแตกต่างของ Windows 7 Home Premium กับ Windows 7 Professional

  1. Home Premium ไม่รองรับการ Join Domain (ซึ่งเป็นเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย) ดังนั้น ข้อนี้จะไม่น่าจำเป็นสำหรับผู้ใช้งานตามบ้านครับ
  2. Home Premium ไม่รองรับการ Windows XP Mode? ซึ่งต้องพิจารณาให้ดีในแต่ละบุคคล? ซึ่งความสามารถนี้หมายถึง การรองรับการทำงานในโปรแกรมหรือ Applications เวอร์ชั่นเก่าๆ ที่ทำงานได้ดีใน Windows XP แต่ไม่สามารถทำงานได้ใน Windows 7 ดังนั้น ถ้าคุณมีโปรแกรมทีมีปัญหากับ Windows 7 คุณจำเป็นต้องเลือกเวอร์ชั่น Windows 7 Professional ขึ้นไป ครับ

ถ้าคุณเป็นอีกผู้หนึ่งที่ใช้ Notebook ส่วนตัว และนำไปใช้ในองค์กรด้วย คุณอาจจำเป็นต้องเลือก Windows ที่รองรับทั้งในส่วนของการ Join Domain และ Windows XP Mode


Menu