อัพเดทราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ราคาเหล่านี้เป็นราคากลางในตลาด ซึ่งราคาจริงอาจถูกหรือแพงกว่านี้เล็กน้อย ทั้งนี้ถึงกับสถานที่และร้านค้าที่จัดจำหน่าย ทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูล มิได้มีการจัดจำหน่ายโดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นข้อมูลเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าในกลุ่มนี้ เท่านั้น

?

ราคา Hard Disk, RAM หรือ Memory และ Flash Drive ประจำสัปดาห์

รายละเอียดสินค้า
ราคากลาง (บาท)


Hard disk Note Book Price

ราคา Hard disk
Notebook
Hard disk?320 GB SATA 1,490
Hard disk?500 GB SATA1,750
Hard disk?1 TB SATA 3,900
Hard disk Note Book Priceราคา Hard disk
Desktop PC
Hard disk 160 GB SATA 1,550
Hard disk 500 GB SATA III1,390
Hard disk?1 TB SATA III2,350
Hard disk?2 TB SATA3,150
Hard disk Note Book Priceราคา
Flash Drive
Flash Drive 2 GB - USB 2.0190
Flash Drive 4 GB - USB 2.0220
Flash Drive 8 GB - USB 2.0370
Flash Drive 16 GB - USB 2.0690
Flash Drive 32 GB - USB 2.02,000
Hard disk Note Book Priceราคา
Memory (RAM)
Desktop PC
RAM 512 MB PC3200 (400)?DDR790
RAM 1 GB PC3200 (400) DDR1,390
RAM 1 GB?PC4200 (533)?DDR2790
RAM 1 GB PC5300?(667) DDR2790
RAM?2 GB PC5300 (667) DDR21,190
RAM?2 GB PC6400?(800)?DDR21,190
RAM?2 GB 10600?(1333) DDR3890
RAM?4 GB 10600 (1333)?DDR31,990


*RPM ย่อมาจาก Revolutions Per Minute หมายถึงความเร็วรอบต่อนาที ยิ่งสูง ยิ่งทำงานได้เร็ว


Menu