ซีพียูอินเทล สำหรับเครื่องโน้ตบุ๊ก (Ultra-Thin)

เพื่อให้ง่ายในการเลือกซื้อซีพียูของอินเทล ทางเราจึงได้จัดทำตารางซีพียูของอินเทลในปี 2010 นี้ โดยเรียงลำดับซีพียู?ทั้งนี้ เพื่อให้เพื่อนๆ สามารถเลือกซื้อได้อย่างถูกต้อง โดยทางเราจะแถมรายละเอียดในส่วนของ Processor Number ให้ด้วย มีรายละเอียดเฉพาะ Ultra-Thin Notebook และ Netbook/MID

*Processor Number ไม่ได้เป็นตัววัดประสิทธิภาพการทำงานของซีพียู เป็นเพียงการระบุชื่อรุ่น เท่านั้น

?

ตารางหมายเลขโปรเซสเซอร์ ซีพียูอินเทล (สำหรับโน้ตบุ๊ก)

ซีพียู (CPU)

Processor Number

Clock Speed (GHz)

Intel Core i7 Processor

I7-640UM

1.20

?

I7-620UM

1.06

Intel Core i5 Processor

I5-520UM

1.06

Intel Core 2 Duo Processor

SU7300

1.30

Intel Pentium Processor

SU4100

1.30

Intel Celeron Processor

SU2300

1.20

?

743

1.30

?

ตารางหมายเลขโปรเซสเซอร์ ซีพียูอินเทล (สำหรับเน็ตบุ๊ก)

ซีพียู (CPU)

Processor Number

Clock Speed (GHz)

Intel Atom Processor

N470

1.83

?

N450

1.66

?

N280

1.66

?

Z540

1.86

*ที่มา : Intel Buying Guide


Menu