Tablet PC คืออะไร

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติเท่ากับคอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่เสริมความสามารถต่างๆ เช่น ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถใช้ปากกาดิจิตอลสั่งการได้ที่หน้าจอภาพโดยตรง เป็นต้น สำหรับระบบปฏิบัติการก็ยังคงใช้ Windows XP สำหรับ Tablet PC โดยเฉพาะ โดยใช้ชื่อว่า Windows XP Tablet PC ลักษณะภายนอกของตัวเครื่องคอมฯ จะเหมือนกัน Notebook ทั่วไป (ถ้าไม่ได้มีการสังเกตให้ดีๆ)

Tablet PC

ทำไมต้องเป็น Tablet PC

  • ขนาดเล็ก พกพาสะดวก น้ำหนักเบา
  • แบตเตอรี่ทำงานได้ยาวนานกว่า
  • บางรุ่นสามารถหมุนหน้าจอได้ บางรุ่นสามารถแยกแป้นพิมพ์ออกจากกันได้
  • สามารถใช้ปากกาดิจิตอลสั่งงานได้
  • สามารถเขียนด้วยลายมือด้วยปากกาดิจิตอลและแปลงเป็นตัวอักษรได้อัตโนมัติ
  • Microsoft Office ก็มีรุ่นที่รองรับกับ Tablet PC โดยเฉพาะเช่นกัน
  • มีโปรแกรมเสริมอื่นๆ อีก ที่รองรับการใช้งาน Tablet PC
  • สะดวกและเหมาะสำหรับการนำเสนอ เพราะขนาดบางเบา แถมหมุนหน้าจอได้ระหว่างการนำเสนองาน

ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์หลายๆ ยี่ห้อได้พัฒนา Tablet PC ออกได้ให้เราได้เลือกเปรียบเทียบกันได้ ได้แก่ HP, Fujitsu, Toshiba, Acer เป็นต้น แต่สำหรับเรื่องราคาแล้ว ยังต้องยอมรับว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ Notebook ทั่วไป ยังคงก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่ง สำหรับคนใช้เทคโนโลยีอย่างเราๆ

?


Menu