เลือกเครื่องพิมพ์ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้

เครื่องพิมพ์ หรือ Printer เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ เราสามารถสั่งพิมพ์งานจากหน้าจอออกมายังกระดาษผ่านทางเครื่องพิมพ์ได้ ปัจจุบันเครื่องพิมพ์มีความหลากหลายมาก แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนเลือกซื้อ ก็ควรทำความรู้จักประเภทของเครื่องพิมพ์กันสักนิด จะได้ซื้อได้ถูกและนำไปใช้งานได้ตามความต้องการที่แท้จริง

ประเภทของเครื่องพิมพ์ที่นิยมใช้กันตามบ้าน

 1. เครื่องพิมพ์ Dot Matrix - หรือเครื่องพิมพ์หัวเข็ม? เวลาพิมพ์จะเสียงดัง เพราะวิธีพิมพ์จะเป็นการเอาหัวเข็มกระแทกกับผ้าหมึก และพิมพ์ลงบนกระดาษ? เครื่องพิมพ์ Dot Matrix เหมาะสำหรับงานพิมพ์เอกสารที่ต้องการสำเนา และสามารถพิมพ์กระดาษต่อเนื่องได้? ตัวอย่างเอกสารได้แก่ Invoice หรือ?ใบเสร็จรับเงิน?เป็นต้น??การเลือกเครื่องพิมพ์ประเภทนี้ ต้องพิจารณารายละเอียด ดังนี้
  • เลือกความยาวของกระดาษที่ต้องการพิมพ์ เช่น แคร่สั้น แคร่ยาว เป็นต้น
  • จำนวนเข็ม สามารถเลือกได้ 9 เข็ม 24 เข็ม 32 เข็ม (ยิ่งจำนวนเข็มมากจะแพงมาก แต่คุณภาพสูงมากด้วย)
 2. เครื่องพิมพ์ Inkjet - หรือเครื่องพิมพ์ชนิดผ่นหมึก?พิมพ์ได้ทั้งสี และขาวดำ?(ใช้น้ำหมึก ในการพิมพ์) ราคาเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ถูกลงมาก บางรุ่นเมื่อเทียบราคาน้ำหมึก อาจมีราคาใกล้เคียงกับตัวเครื่องเลยทีเดียว?โดยปกติ ถ้าต้องการพิมพ์รูปภาพเป็นงานหลัก การเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet เป็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้ว หลักในการเลือกเครื่องพิมพ์ประเภทนี้ มีดังนี้
  • ต้องการพิมพ์กระดาษขนาดปกติ A4 หรือกระดาษใหญ่กว่าปกติ
  • เน้นงานพิมพ์รูปภาพ (Photos) หรืองานพิมพ์สีปกติทั่วไป (เครื่องพิมพ์บางยี่ห้อ สามารถเลือกประเภทเหล่านี้ได้)
  • เครื่องพิมพ์ Inkjet บางรุ่นสามารถสั่งพิมพ์จากเครื่องพิมพ์โดยตรงได้ โดยไม่จำเป็นต้องต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. เครื่องพิมพ์ Laser - หรือเครื่องพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีความร้อน ถือได้ว่าเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ สามารถพิมพืได้รวดเร็วที่สุด และได้งานที่มีคุณภาพสูง ปัจจุบันสามารถพิมพ์ได้ทั้งสีดำ และสี? เครื่องพิมพ์ Laser นิยมใช้งานในสำนักงานมากกว่าตามบ้าน
  • ต้องการพิมพ์สีหรือไม่ ถ้าพิมพ์สีราคาจะแพงกว่าปกติ
  • ความเร็วในการพิมพ์

เปรียบเทียบราคาของเครื่องพิมพ์ประเภทต่างๆ

 1. ราคาถูกสุด คือ เครื่องพิมพ์ Inkjet มีราคาตั้งแต่ไม่ถึงหนึ่งพันบาท จนกระทั่งหลายหมื่นบาท
 2. เครื่องพิมพ์ Dot Matrix ราคาอยู่ในระดับกลาง ทั้งนี้ขึ้นกับการเลือก แคร่สั้น หรือแคร่ยาว? ราคาประมาณหลักหมื่น ถึงหลายหมื่นบาท
 3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ราคาแพงสุด? โดยเฉพาะถ้าเลือกเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์สีได้?

เครื่องพิมพ์ Multi-Function คืออะไร

เป็นเครื่องพิมพ์ที่รวมความสามารถหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน? เช่น เครื่องพิมพ์, เครื่องแฟ๊กซ์, เครื่องสแกนเนอร์, ถ่ายเอกสาร เป็นต้น? นอกจากนี้ เครื่องพิมพ์ประเภทนี้ยังมีอุปกรณ์ในการอ่าน สื่อในการบันทึกข้อมูล เช่น Memory Stick, Compact Flash, MultiMedia Card, Secure Disk (SD), XD Card?เป็นต้น

นอกจากที่กล่าวข้างต้น ยังมีเครื่องพิมพ์อีกหลายประเภท แต่ไม่นิยมใช้กันตามบ้าน จึงไม่ได้กล่าวถึง ณ ที่นี้

 


Menu