แฟ๊กซ์ โมเด็มคืออะไร

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอล ทำให้สามารถรับสัญญาณภาพและเสียงภาพทางสายโทรศัพท์ได้ กรณีเราซื้อคอมพิวเตอร์มักจะแถมอุปกรณ์ แฟ๊กซ์-โมเด็มมาด้วย และโดยปกติเราสามารถใช้ แฟ๊กซ์-โมเด็ม สำหรับการรับ-ส่ง แฟ๊กซ์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือจะนำไปใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ Dial-up ซึ่งมีความเร็วแค่ 56 KBPS เท่านั้น (การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย Fax-Modem นี้ ถือว่าเป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบความเร็วต่ำ)

ประเภทของอุปกรณ์ Fax-Modem

Fax Modem

  1. PCMCIA Fax-Modem?ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสำหรับ Notebook?หรือ Laptop ผ่านทาง port PCMCIA?ของเครื่อง?(ลักษณะเด่นของ card PCMCIA จะมีขนาดบางเล็กประมาณเท่าบัตรเครดิต)
  2. USB Fax-Modem ใช้ได้สำหรับการเชื่อมต่อทั้ง Notebook และ Desktop Computer สะดวกในการใช้งาน เพราะสามารถเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนไปใช้เครื่องคอมฯ อื่นๆ ได้
  3. Internal Fax-Modem มีลักษณะเป็นการ์ด ที่ต้องต่อเชื่อมเข้ากับ Slot ของคอมพิวเตอร์ Desktop เท่านั้น ราคาค่อนข้างถูกมาก
  4. External-Fax Modem มีลักษณะเป็นกล่อง คล้ายกล่อง ADSL Modem ที่เราใช้สำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง? จุดเด่นของ Fax-Modem นี้คือ สามารถนำไปติดตั้งเชื่อมต่อกับ Notebook หรือ Desktop Computer ได้ และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ เวลาการรับ-ส่งแฟ๊กซ์ หรือเล่นอินเตอร์เน็ตมีปัญหา เราสามารถกดปุ่ม Reset หรือ ปิดสวิทซ์ ได้ ซึ่ง Internal Fax-Modem ไม่สามารถทำได้

พอจะทราบประเภทและจุดเด่นของแต่ละประเภทแล้วน่ะครับ ดังนั้นการเลือกซื้อคงต้องดูความเหมาะสมในการใช้งานของคุณ..

 


Menu