ปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ผลิต Inkjet Printer เข้าสู่ตลาด แต่ละบริษัทก็อ้างสรรพคุณแตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้ซื้อเกิดความสับสน ในการเลือกซื้อ ดังนั้น ลองพิจารณา หัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้ดู เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อ... 

1.     เทคโนโลยี 
คงไม่พ้นเรื่องความละเอียดในการพิมพ์ เช่น 1440 จุดต่อนิ้ว ปัจจุบันถือว่า จำนวน DPI สูง ๆ ไม่ถือว่าจะมีคุณภาพการพิมพ์สูง แต่ต้องดูในเรื่องของคุณภาพงานพิมพ์มากกว่า เพราะยิ่ง DPI สูง เวลาพิมพ์จะเปลืองหมึกมากและพิมพ์ช้าลงด้วย 

 เทคโนโลยี Pictbridge เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์รองรับการพิมพ์ภาพจากกล้องดิจิตอลได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องผ่านคอมพิวเตอร์ และที่สำคัญสามารถปรับแต่งสี และความสว่างให้ของภาพแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย 

 เทคโนโลยี Wireless เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ภาพจากกล้อง หรือคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องต่อสายเคเบิลใดๆ 

2.     หัวพ่นหมึก 
Printer ที่มีหัวพ่นอยู่ที่ตลับหมึก ราคาจะสูงกว่า แต่ทุกครั้งที่หมึกหมด จุะต้องเปลี่ยนทั้งตลับทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเครื่องหมึกอุดตัน 

3.     ตลับหมึก 
บางรุ่น จะแยกออกจากหัวพ่นหมึก แต่ถ้าจะให้ดีควรสามารถแยกตลับสีแต่ละสีจากกันได้ เวลาสีบางสีหมด จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมด 

4.     หน่วยความจำ 
Printer ที่มีหน่วยความจำมาก ย่อมทำให้การพิมพ์เร็วขึ้น (หน่วยความจำบนคอมฯ กับ Printer จะไม่เหมือนกัน) 

5.     ความเร็วในการพิมพ์ต่อนาที 
ขึ้นกับงานที่ต้องการ เช่น สี 4 แผ่น ขาวดำ 8 แผ่นเป็นต้น (โดยปกติการพิมพ์สีจะช้ากว่าการพิมพ์ขาวดำ) 

6.     การเชื่อมต่อ 
เดิมการต่อ Printer กับคอมฯ ก็ไม่พ้น LPT part แต่ปัจจุบัน USB port ก็เป็นทางเรื่องใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อย เนื่องจากเป็น port ที่พิมพ์ด้วยความเร็วสูง

7.     ระบบป้อนกระดาษ 
ระบบป้อนกระดาษด้านหน้าจะดีกว่าป้อนกระดาษด้านบน เพราะโอกาสติดจะน้อยกว่า

 

เทคนิคการเลือกซื้อ

1.     โดยทั่วไปเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ราคาไม่แพง แต่ตลับหมึกจะแพง แล้วแต่จะเลือก ?

2.     บริการเติมหมึก ปัจจุบันมีร้านค้าที่รับเติมหมึก Inkjet อยู่มากมาย ถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

3.     สื่อที่จะใช้พิมพ์ inkjet บางรุ่นอาจไม่สามารถพิมพ์ซอง หรือแผ่นใส หรือแม้กระทั่งผมโดยตรงไปยังแผ่น CD

4.     ตลับหมึก ควรเลือกหัวพ่นหมึกที่ติดกับตลับหมึก เพื่อลดปัญหาหมึกอุดตัน (ราคาจะแพงกว่าสักนิด)

5.     ความละเอียดของเครื่องพิมพ์ ควรตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเลือกซื้อ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของเรา

6.     ประเภทของ Inkjet กรณีต้องการเลือกซื้อเพื่องานพิมพ์ภาพ PHOTO ควรเลือกรุ่นที่มีคำว่า PHOTO ต่อท้ายด้วย เพื่อความละเอียดสมบูรณ์แบบในงานพิมพ์ (ทั้งนี้ขึ้นกับยี่ห้อของเครื่องพิมพ์) บางรุ่นจะมีหน้าจอ LCD ขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานเพิ่มมากขึ้น (คล้ายกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์)

 


Menu