ทำความรู้จัก GPS


GPS (Global Positioning System) บางคนอาจเรียกว่า GPS Navigator เป็นระบบนำทางผ่านทางดาวเทียม ทำให้เราทราบที่อยู่ปัจจุบันและที่ๆ เราจะไป โดยระบบ GPS จะสามารถบอกเส้นทางการเดินทางที่สะดวกที่สุดให้เราได้ และที่สำคัญสามารถบอกเป็นภาษาไทยได้ด้วย ปัจจุบัน GPS กำลังเป็นที่นิยมใช้กันมากในเมืองไทย?

การเลือกซื้อ GPS


โดยปกติแล้ว การเลือก GPS คงต้องแนะนำให้ซื้อความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ เนื่องจากปัจจุบัน นอกเหนือจากความสามารถในการนำทางในภาพ และเสียงแล้ว GPS ยังมีการเพิ่มความสามารถอื่นๆ ทางด้าน มัลติมีเดียเข้าไปอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อก็ยังคงแนะนำให้เปรียบเทียบความต้องจริงๆ ของเราเสียก่อนว่า จะนำไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นหลัก เพื่อจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

คุณสมบัติของ GPS ที่ควรพิจารณา

 • ขนาดของหน้าจอ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าจอระบบสัมผัส (Touch ScreeN)? ราคาจะแตกต่างกันของขนาดของหน้าจอ เช่น หน้าจอขนาด 3.5 นิ้ว เป็นต้น
 • ความเร็วของซีพียู (CPU) ซึ่งเป็นตัวประมวลผล มีหลักการเช่นเดียวกับ CPU ในระบบคอมพิวเตอร์? (ตัวอย่างความเร็วเช่น 300,400,500 หรือ 600 MHz เป็นต้น)
 • จำนวนดาวเทียมทีรับสัญญาณ ซึ่งจะมีผลอย่างมากกับความแม่นยำในการระบุตำแหน่งของ GPS
 • ระบบปฏิบัติการ เป็น Windows?Mobile หรืออย่างอื่น
 • แผนที่/ภาษา สิ่งสำคัญที่เราต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะเรื่องของความละเอียดของแผนที่ ความถี่ในการอัปเดทแผนที่ เป็นต้น
 • ความสามารถในเรื่องของข้อจำกัดในการจัดเก็บสถานทีที่เราชื่นชอบ
 • ครอบคลุมการอัปเดทแผนที่ ฟรีตลอดไปหรือไม่
 • BlueTooth รับสัญญาณโทรศัพท์
 • รับสัญญาณจากกล้องถ่ายวีดีโอ AV-in
 • ความสามารถอื่นๆ เสริม เช่น ดูรูปภาพ ฟังเพลง หรือดูไฟล์วีดีโอ รวมทั้งเล่นเกมส์?เป็นต้น

ข้อจำกัดที่ทำให้สัญญาณ GPS ไม่แน่นอน

 • ภูมิอากาศ ฝนตก เมฆหนา
 • พืนที่ที่มีถูกบัง เช่น อยู่ระหว่างตึกสูง เป็นต้น

?ตัวอย่างยี่ห้อของ GPS ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยม ได้แก่ Garmin, Mio, TomTom, Pierre Cardin?เป็นต้น


Menu