โปรเจ็กเตอร์ (projector) คืออะไร

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการแสดงภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เหมาะสำหรับการนำมาใช้ เสนองานหรือที่เราเรียกว่า พรีเซ้นเทชั่น หรืออาจนำมาทำเป็น Home Theater โดยปกติ โปรเจ็กเตอร์สามารถนำมาต่อกับอุปกรณ์ได้หลายประเภท เช่น วีดีโอ วีดีโอซีดี หรือ ดีวีดี รวมทั้งคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เนื่องจากราคาของโปรเจ็กเตอร์ค่อนข้างสูง ดังนั้นเราจึงควรพิถีพิถันในการเลือกซื้อ ซึ่งมีองค์ประกอบในการเลือก ดังนี้

 • ระบบเชื่อมต่อ
  สามารถนำมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เราต้องการได้หรือไม่ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ วีดีโอ audio in, out เป็นต้น รวมทั้งสามารถต่อได้พร้อมๆ กันกี่อุปกรณ์
 • ความละเอียดในการแสดงผล
  โดยจะเรียกความละเอียดว่า pixel หรือจุดในการแสดงผล ตัวอย่างเช่น 800 x 600 หรือ 1024 x 768 เป็นต้น โดยจะมีการเรียกความละเอียดเป็น VGA (640 x 480), SVAG (800 x600) , XGA (1024 x 768) และ SXGA มากกว่า 1280 x 1024 คำแนะนำควรเลือกซื้อ ความละเอียดอย่างน้อย SVGA
 • Compress Mode
  โปรเจ็กเตอร์ มักจะมีคุณสมบัตินี้ หมายถึง สามารถแสดงผลในความละเอียดที่ต่ำกว่าได้ เช่น ความละเอียดของโปรเจ็กเตอร์ 800 x 600 สามารถแสดงผลในความละเอียดต่ำ 640 x 480 ได้ เป็นต้น
 • จำนวนสี
  ความสามารถในการแสดงสี (มีลักษณะคล้ายๆ กับคอมพิวเตอร์)
 • Aspect ratio
  อัตราส่วนระหว่าง จำนวนจุดในแนวตั้ง กับ จำนวนจุดในแนวนอน ตัวอย่างเช่น ratio 4:3 เป็นต้น
 • ความสว่าง หรือ Brightness
  โดยจะมีหน่วยเป็น Ansi Lumen ถ้ายิ่งมาก จะสามารถแสดงภาพในห้องที่เปิดไฟได้ (ไม่จำเป็นต้องหรี่ไฟมาก ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถจดข้อความต่างๆ ได้สะดวก) ตัวอย่าง ความสว่างที่เลือกใช้ เช่น 1000, 1200, 1800, 2000, 3000?Ansi Lumens เป็นต้น ยิ่งความสว่างมากเท่าใด ก็จะแสดงผลได้ดีมากยิ่งขึ้น

นอกจากปัจจัยดังกล่างข้างต้น รายละเอียดอื่นๆ ที่อาจตรวจสอบอีกก่อนซื้อ เช่น อายุการใช้งานของหลอดภาพ การปรับแก้ไขหน้าจอ (คางหมู) รีโมทคอนโทรลสามารถทำเป็น Pointer ได้หรือไม่ นอกจากนี้ รีโมทคอนโทรลบางรุ่น สามารถสั่งให้กดปุ่มที่คอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย เป็นต้น

เทคโนโลยีใหม่ๆ ของ LCD Projector ที่ควรทราบ

 • Air Shot - Sony จากค่ายโซนี่ Air Shot เป็นเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ กับ LCD Projector สร้างความสะดวกให้อย่างมากในการใช้งาน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องต่อสายเข้ากับ LCD Projector โดยตรง อย่างไรก็ตาม อาจมีปัญหาในเรื่องของความล่าช้าล้างเล็กน้อย

 • ปิดเครื่องทันที หลังใช้งาน โดยปกติแล้วการใช้งาน LCD Projector จะเกิดความร้อนอย่างมากกับหลอดภาพ และห้ามปิดเครื่องทันทีหลังการใช้งาน เพราะจะทำให้หลอดภาพเสียได้ ราคาหลอดภาพก็ค่อนข้างแพงเอามากๆ? ทาง Sony ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้มีการพัฒนา LCD Projector รุ่นใหม่ๆ ของ Sony ให้สามารถปิดเครื่องได้ทันทีหลังเลิกใช้งาน ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติใหม่ๆ ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว

 • Remote Mouse เป็นคุณสมบัติในการช่วยในการควบคุมการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ wireless โดยแทนที่จะกดผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยตรง ก็สามารถกดผ่าน Mouse ที่เป็น remote แทน - LCD Projector หลายๆ ยี่ห้อมักมีคุณสมบัตินี้

 • Keystone correction เป็นคุณสมบัติในการแก้ไขปัญหาของการแสดงภาพบนจอ ที่มีลักษณะเอียง ซึ่งจะช่วยให้ภาพที่แสดงบนจอภาพมีลักษณะเป็นแนวตรงกับจอ ดูง่าย ชัดเจนมากยิ่งขึ้น - LCD Projector หลายๆ ยี่ห้อมักมีคุณสมบัตินี้

?


Menu