COMBOFIX สุดยอดโปรแกรมแก้ไขคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสแล้ว


สำหรับเพื่อนๆ ที่มีปัญหาคอมพิวเตอร์ช้า หรือไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัสหรือเปล่า วันนี้ผมมีโปรแกรมที่ชื่อว่า ComboFix มาแนะนำกัน โปรแกรมนี้ จะทำการ reset windows ให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติหลังจากถูกไวรัสทำลาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ หรือแก้ไข Windows Registry

อาการของคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้โปรแกรม ComboFix

  • ระบบคอมพิวเตอร์ถูก lock ในส่วนของ Run Command ไม่แสดง
  • โปรแกรม Internet Explorer มีการ lock คำสั่ง Scripts บางอย่างทำให้หน้าเว็บที่เข้าไปแสดงผลไม่ถูกต้อง (ได้ลองโดยใช้โปรแกรม FireFox ก็สามารถใช้ได้ปกติ)
  • โปรแกรมที่ใช้งานปัจจุบัน ไม่สามารถทำงานได้
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงอย่างมาก

แหล่งดาวน์โหลด ComboFix

หลัการทำงานของ ComboFix

ควรทำการปิดโปรแกรมทุกอย่างก่อนเริ่มใช้งาน รวมทั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่ติดตั้งอยู่ด้วย (ควร Disable Antivirus ออกก่อน) จากนั้นรอจนกระทั่งเสร็จโปรแกรมรันเสร็จสิ้น โปรแกรมจะรายงานผลการจัดการให้โดยการสร้างไฟล์ชื่อ ComboFix.txt


Menu