คุณมีปัญหาอย่างนี้หรือไม่

ทำไม ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสแล้ว ยังติดไวรัสอยู่ เรามาลองสังเกตดูพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสักนิดว่า คุณอยู่ในเกณฑ์ที่ผมกำลังจะบอกหรือไม่ ทั้งนี้คุณจะได้ทราบว่า ทำไมเครื่องคอมฯ ของคุณทำไมยังมีปัญหาเกี่ยวกับไวรัสอยู่

  • คุณเคยอัปเดทโปรแกรม Antivirus หรือไม่

เนื่องจากตัวไวรัสเอง ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ทำให้เราจำเป็นต้องอัปเดทโปรแกรม Antivirus อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นถ้าคุณไม่มีการอัปเดทโปรแกรม ย่อมมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดไวรัสได้

  • โปรแกรม Antivirus ทำงานหรือเปล่า

หลังการติดตั้งโปรแกรม Antivirus แล้ว โปรแกรมจะทำการตรวจสอบไวรัสแบบตลอดเวลา หรือที่เราเรียกว่า Real Time Scan ดังนั้น ถ้าโปรแกรมไม่ทำงานแบบอัตโนมัติ ก็จะไม่สามารถตรวจสอบไวรัสได้ เราสามารถสังเกตได้จาก Taskbar ของ Windows? จะมีไอคอนของโปรแกรมนั้นๆ แสดงอยู่ และไม่มีสัญลักษณ์กากบาท (ซึ่งหลายๆ โปรแกรมแสดงว่า โปรแกรมทำงานไม่ปกติ)

  • คุณเคยรันโปรแกรมตรวจสอบไวรัสหรือไม่

ไวรัสอาจแฝงมากับการใช้โปรแกรม หรือผ่านมาทางการใช้งานอีเมลและเว็บไซต์ได้?หรืออาจติดมากับการใช้งานจากแผ่น CD/DVD หรือทาง Flash Drive ดังนั้น ถ้าคุณไม่เคยใช้ตรวจสอบไวรัสเลย หรือที่เราเรียกว่า การ Scan Virus เลย ย่อมมีโอกาสสูงมากๆ ที่ไวรัสยังคงแอบแฝงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คำแนะนำ ควรทำการสั่ง Scan Virus แบบ Full อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือควรตั้งเวลา ตรวจสอบไวรัสอย่างสม่ำเสมอทุกวัน (อาจเป็นช่วงเวลาพักทานข้าว) ด้วย

  • อัปเดท Windows บ้างหรือเปล่า

Windows คือระบบปฏิบัติการที่คนส่วนใหญ่ใช้งาน และเป็นช่องทางแรกที่ไวรัส พยายามเจาะและเข้าถึง ถ้า Windows ที่คุณใช้อยู่ ถูกต้องตามกฏหมาย (ซื้อมาอย่างถูกต้อง) จะสามารถอัปเดทโปรแกรมผ่านทางเว็บไซต์ของ Microsoft ได้ตลอด ดังนั้น จะช่วยลดปัญหาของไวรัสได้

ลองสังเกตกันดูน่ะครับ ถ้าคุณสามารถทำตามดังกล่างข้างต้น ก็สามารถช่วยลดปัญหาไวรัสได้อย่างมากเลยทีเดียว

 


Menu