ระวัง ! โปรแกรมไวรัส สปายแวร์ ปลอม


ผู้ผลิตไวรัสในปัจจุบัน พยายามหาช่องทางในการเผยแพร่ไวรัส ไม่ว่าจะผ่านทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ อีเมล์ หรือแม้กระทั่ง Flash Drive / USB Hard disk ปัจจุบันยังใช้วิธีการหลอกลวง ว่าตัวเองเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัส แอนตี้สปายแวร์ ทำให้เหยือผู้ไม่เข้าใจ download โปรแกรมนั้นๆ และทำให้ติดไวรัสไปโดยไม่คาดหมาย..

คุณเคยได้พบโปรแกรมเหล่านี้หรือไม่

 • Cyber Security
 • Alpha Antivirus
 • Braviax
 • Windows Police Pro
 • Antivirus Pro 2010
 • PC Antispyware 2010
 • FraudTool.MalwareProtector.d
 • Winshield2009.com
 • Green AV
 • Windows Protection Suite
 • Total Security 2009
 • Windows System Suite
 • Antivirus BEST
 • System Security
 • Personal Antivirus
 • System Security 2009
 • Malware Doctor
 • Antivirus System Pro
 • WinPC Defender
 • Anti-Virus-1
 • Spyware Guard 2008
 • System Guard 2009
 • Antivirus 2009
 • Antivirus 2010
 • Antivirus Pro 2009
 • Antivirus 360 and
 • MS Antispyware 2009


คุณทราบหรือไม่ว่า โปรแกรมข้างต้นเหล่านี้ เป็นโปรแกรมกำจัดไวรัส แบบปลอมๆ หลายๆ คนมักเข้าใจผิดว่า โปรแกรมเหล่านี้เป็นของจริง และได้ทำการ download โปรแกรมเหล่านี้มาติดตั้ง ซึ่งผลก็คือ ทำให้เครืองคอมพิวเตอร์ของเรา ติดไวรัสเข้าแล้ว.. โปรแกรมเหล่านี้เป็นโปรแกรมหลอกลวง หรือ Fake Antivirus


Remove Fake Antivirus


Remove Fake Antivirus
คือ ฟรีเครื่องมือช่วยในการกำจัดไวรัส สปายแวร์ ขนาดไฟล์

 • สนใจ download Remove Fake Antivirus ขนาดไฟล์ 156 KB
 • รองรับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ขึ้นไป

?


Menu