Categories

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ShortCut ใน Windows 7

 

Windows ShortCut คืออะไร

ไอคอนหรือรูปภาพ ของลิงค์ของไฟล์หรือโปรแกรมที่สร้างขึ้น สามารถนำมาแสดงบนหน้าจอ Desktop ได้ และสามารถลบทิ้งได้ถ้าไม่จำเป็น นอกจากนี้ ShortCut ของไฟล์หรือโปรแกรมแล้ว บนหน้าจอ Desktop ยังสามารถนำไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมมาวางไว้ได้เช่นกัน แต่ถ้าลบออกไป จะทำให้ข้อมูลหรือโปรแกรมหายไปทันที


ข้อแตกต่างระหว่าง ไฟล์ข้อมูลกับ ShortCut

ShortCut file Windows 7

ข้อสังเกตว่าเป็นไฟล์ ShortCut จะมีสัญลักษณ์ลูกศรอยู่ทางซ้ายมือด้านล่างของไอคอน ดังนั้น อย่าลืม !การลบสามารถลบ ShortCut ได้ และข้อมูลก็ไม่หาย แต่ถ้าลบไฟล์จริง ข้อมูลจะหายไปหมด

วิธีสร้าง ShortCut บนหน้าจอ Desktop

  1. คลิกเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรม
  2. คลิกขวาที่ไฟล์
  3. คลิกเลือก Send to
  4. คลิกเลือก Desktop (crearte shortcut)
  5. สังเกตว่าจะมีไอคอนของไฟล์นั้นๆ แสดงให้เห็นบนหน้าจอ Desktop

การลบไฟล์ ShortCut บนหน้าจอ Desktop

  1. คลิกเลือก ShortCut ที่ต้องการ
  2. กดปุ่ม Delete

5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
  352847053286249   Mobile Phone   Nokia ถูกขโมย 26-Jul-14
  013552001923775   Mobile Phone   Apple / iPhone ถูกขโมย 22-Jul-14
  353220060685093   Mobile Phone   Samsung หาย 21-Jul-14
  354917050097226   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 21-Jul-14
  353346/05/652640/3   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 18-Jul-14