Categories

หน้าตาใหม่ๆ ของ Windows 7

 

หน้าตาใหม่ๆ ของ Windows 7

Windows 7 เวอร์ชั่นใหม่ที่มาทดแทน Windows Vista ณ วันนี้ (ขณะที่เขียนบทความนี้ 2 มิ.ย. 09)  Windows 7 ยังอยู่ในช่วงของการทดสอบระบบ ทางไอที-ไกด์ ดอทคอมก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบเช่นกัน ขอเชิญชมหน้าตา interface ใหม่ล่าสุดของ Windows 7 ก่อนใคร แล้วคุณจะประทับใจเช่นเดียวกันผม..


Interface หรือหน้าตาใหม่ๆ ของ Windows 7

ปุ่ม Start - ปุ่มสำหรับเริ่มต้นใช้งาน Windows รวมทั้งการ Shutdown Windows

Start buttom in Windows 7

หน้าต่าง Computer - แหล่งเก็บข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์

My Computer in Windows 7

System - แหล่งรวม Device ต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์ พร้อมแจกแจง spec ของเครื่องคอมฯ

System in Windows 7

Personalization - ปรับแต่งหน้าตาของ Windows, background, Screen Saver

Personalization in Windows 7

Control Panel - ปรับแต่ง Windows ต้องมาที่นี่

Control Panel in Windows 7


5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
  359906050959852   Mobile Phone   Samsung หาย 27-Jun-14
  357777052131622   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 26-Jun-14
  DNVHT0T8DTD2   Mobile Phone   Apple / iPhone ถูกขโมย 26-Jun-14
  357446048650661   Mobile Phone   i-mobile ถูกขโมย 25-Jun-14
  C02HG67JDV7L   Notebook/ Netbook   Apple / Mc ถูกขโมย 22-Jun-14