Categories

เพิ่มข้อความใน PDF ด้วย Foxit Reader

 

ใส่ข้อความบน PDF ไฟล์


โดยปกติแล้วไฟล์ประเภท PDF จะเป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับการอ่านหรือดูข้อความ ไม่ได้เน้นให้มีการเพิ่มเติมข้อมูลแต่อย่างไร ดังนั้นโปรแกรมที่ใช้สำหรับอ่านไฟล์ ก็มีความสามารถเพียงแค่ view เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ในบางโอกาสเราอาจมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมข้อความลงไปบน PDF ไฟล์ เพื่อแจ้งให้ผู้สร้างทราบว่ามีอะไรที่ควรแก้ไขบ้าง เรียกว่าเป็นการตรวจสอบงานก่อนการพิมพ์จริงๆ มักนิยมใช้ในโรงพิมพ์

Foxit Reader ฟรีโปรแกรมที่สามารถเพิ่มข้อความได้


Add Text to PDF File

  1. เปิดไฟล์ PDF ด้วย Foxit Reader
  2. คลิกเลือกไอคอน Insert Text (ไอคอนรูปสมุดและดินสอ)
  3. คลิกบนตำแหน่งใดๆ บนเอกสาร PDF
  4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปได้เลย
  5. หลังจากเสร็จแล้ว ให้คลิกเมนู File เลือก Save As
  6. ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ตามต้องการ

แค่นี้เราก็สามารถเพิ่มข้อความที่เป็น Comments ลงบนเอกสาร PDF ได้แล้วครับ?

ถ้าใครยังไม่ติดตั้งโปรแกรม Foxit Reader สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ download ได้ที่ โปรแกรมเล็กๆ สำหรับเปิดดูไฟล์ PDF5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
357504050832088/01   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 12-Apr-14
QB05440901   Notebook/ Netbook   Lenovo / IBM หาย 10-Apr-14
352613/06/078311/9   Mobile Phone   Samsung หาย 07-Apr-14
CBRVKW1   Notebook/ Netbook   Dell ถูกขโมย 06-Apr-14
DBOKCT304597   Mobile Phone   Asus หาย 05-Apr-14