Categories

การยกเลิกการใช้ Twitter

 

ลบบัญชีการใช้งาน Twitter


สำหรับใครที่ต้องการยกเลิกการใช้ Twitter ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เช่น มีหลายบัญชี ไม่ต้องการใช้งานแล้วจริงๆ เป็นต้น เราสามารถลบบัญชีการใช้งาน Twitter ของเราเองได้ง่ายๆ เพียงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้??

เรายังสามารถกู้บัญชีการใช้ Twitter กลับคืนมาได้ แต่ต้องกู้ภายใน 6 เดือน เท่านั้น? ส่วนวิธีการก็เพียง Sign in เข้า Twitter ด้วย User name และ Password เดิม เท่านั้น

วิธีลบบัญชีของ Twitter


Delete my account Twitter

  1. Sign in เข้า www.twitter.com
  2. คลิกเมนู Settings ด้านบน
  3. ให้เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง จะพบข้อความ "Delete my account"
  4. จะมีหน้าต่างแสดงให้เรายืนยัน
  5. คลิกปุ่ม "Okay, fine, delete my account"

5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
357504050832088/01   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 12-Apr-14
QB05440901   Notebook/ Netbook   Lenovo / IBM หาย 10-Apr-14
352613/06/078311/9   Mobile Phone   Samsung หาย 07-Apr-14
CBRVKW1   Notebook/ Netbook   Dell ถูกขโมย 06-Apr-14
DBOKCT304597   Mobile Phone   Asus หาย 05-Apr-14