Categories

ทิปโอนย้ายไฟล์รูปภาพจาก iPad เข้าคอมฯ

 

โอนย้ายไฟล์รูปจาก iPad เข้าคอมฯ ได้หรือเปล่า

โดยปกติแล้วเราสามารถโดยย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์เข้าสู่ iPad ได้ง่ายๆ เพียงทำการ Sync ผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม iTunes แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบคือจะทำการโอนย้ายไฟล์รูปภาพจาก iPad เข้ามาเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร แรกๆ ก็พยายามทำอยู่หลายวิธีก็ไม่สามารถทำได้ แต่วันนี้มีเคล็ดลับมาบอกต่อๆกันครับ

ชั้นตอนการโอนย้ายไฟล์รูปภาพจาก iPad

Copy iPad Photos to Computer

  1. เปิด iPad
  2. เชื่อมต่อสาย USB จาก iPad สู่ คอมพิวเตอร์
  3. เปิด Windows Explorer หรือกดปุ่ม Windows Logo+E
  4. ให้สังเกต จะมีชื่อ iPad แสดงให้เห็น และเพิ่มเข้ามาเป็น Digital camera
  5. ดับเบิลคลิกเพื่อเปิด drive ของ iPad
  6. จะพบรูปภาพต่างๆ ที่แสดงบนโฟลเดอร์ Saved Photos
  7. ทำการ copy ตามความพอใจได้เลยครับ

หมายเหตุ เท่าที่ทดสอบจะพบเฉพาะไฟล์ภาพบนโฟลเดอร์ Saved Photos เท่านั้น เนื่องจาก เป็นโฟลเดอร์ที่เรา Save มาจากอินเตอร์เน็ต หรือจากเครื่อง iPad โดยตรง? ส่วนโฟลเดอร์อื่น่ๆ เป็นรูปภาพที่เราสร้างและโอนย้ายเข้า iPad ดังนั้น จึงไม่จำเป้นต้อง copy


5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
  352847053286249   Mobile Phone   Nokia ถูกขโมย 26-Jul-14
  013552001923775   Mobile Phone   Apple / iPhone ถูกขโมย 22-Jul-14
  353220060685093   Mobile Phone   Samsung หาย 21-Jul-14
  354917050097226   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 21-Jul-14
  353346/05/652640/3   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 18-Jul-14