Categories

ปรับภาพในรูปแบบของ ตรายางประทับภาพ ใน Photoshop

 

Stamp หรือตรายางในการประทับภาพ


คุณเคยใช้ตรายางประทับโลโก้ของบริษัท เพื่อประทับในเอกสารหรือเปล่า หรืออาจเป็นตราประทับประเภท "ด่วน" หรือ "ความลับ" เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้จะมีลักษณะเป็นแค่ตัวอักษร ไม่มีลายละเอียดมากนัก แต่ถ้าคุณลองมาเปลี่ยนแปลงรูปของคุณมาเป็นแบบ "ตรายางประทับ" หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า "STAMP" แล้วละก็ ก็ดูจะได้อีกหนึ่งรูปภาพแบบ "ศิลป์" ที่น่าสนใจไม่น้อย


แปลงภาพในรูปแบบของ Stamp ด้วย Photoshop

Filter Stamp Photoshop CS3


การทดสอบนี้ ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 และใช้คำสั่งตกแต่งภาพ "Filter" เลือกคำสั่งย่อย "Sketch" และเลือกคำสั่ง "Stamp" คำสั่ง Filter นี้มานานแล้วใน Photoshop รุ่นอื่นๆ ซึ่งเชื่อว่ายังคงมีอยู่ในรุ่นปัจจุบันเช่นกัน ถ้าพร้อมแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop
 2. เปิดรูปภาพที่ต้องการขึ้นมา
 3. จากนั้นเลือกสีพื้นก่อนว่า ต้องการให้ปรับภาพเป็นสีอะไร

  Select color Photoshop CS
 4. เลือกเมนู Filter
 5. เลือกคำสังย่อย Sketch
 6. จากนั้นเลือกคำสั่ง Stamp
 7. เลือกปรับแต่ง รูปแบบของ Stampตามความต้องการที่ด้านขวามือ

  Adjust Filter Stamp Photoshop CS
 8. คลิกปุ่ม OK เมื่อปรับแต่งได้ตามความต้องการ
 9. บันทึกไฟล์ในรูปแบบที่ต้องการ โดยกดปุ่ม File เลือก Save As

แค่นี้เราก็ได้ภาพสวยๆ ไว้อวดเพื่อน หรือจะนำไปทำเป็นการ์ดในโอกาสต่างๆ ก็เก๋ไม่น้อย


5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
  359906050959852   Mobile Phone   Samsung หาย 27-Jun-14
  357777052131622   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 26-Jun-14
  DNVHT0T8DTD2   Mobile Phone   Apple / iPhone ถูกขโมย 26-Jun-14
  357446048650661   Mobile Phone   i-mobile ถูกขโมย 25-Jun-14
  C02HG67JDV7L   Notebook/ Netbook   Apple / Mc ถูกขโมย 22-Jun-14