Categories

พิมพ์ซองจดหมายด้วย Word 2007

 

วิธีพิมพ์ชื่อที่อยู่ลงซองจดหมาดโดยตรง


ซองจดหมาย เวลาต้องการเขียนชื่อ ที่อยู่ บางคนก็ใช้ปากกาเขียนโดยตรง บางคนก็อาจพิมพ์ลงบน ลาเบล (สติกเกอร์) ก่อนและนำมาแปะลงบนหน้าซองจดหมาย แต่อย่างไรก็ตาม Microsoft Word 2007 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ ก็มีความสามารถพิมพ์ชื่อทีอยู่ ลงบนซองจดหมายได้โดยตรง ซึ่งมีขั้นตอนสั้นๆ ไม่ยุ่งยากด้วย ถ้าสนใจ ก็ลองทำตามขั้นตอนที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ดูครับ

Envelope Word 2007

วิธีพิมพ์ชื่อที่อยู่ลงซองจดหมายด้วย Word 2007

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word 2007
 2. ที่แท็ป Mailings คลิกเลือกหัวข้อ Envelopes
 3. ในช่อง Delivery address ให้ใส่ชื่อที่อยู่ของผู้รับ

  Envelopes Word 2007

 4. ในช่อง Return Address ให้ใส่ชื่อที่อยู่ผู้รับ
 5. คลิกปุ่ม Options เพื่อเข้าไปกำหนดขนาดของซองจดหมาย พร้อมสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร ได้โดยตรง

  Envelopes Options Word 2007

 6. ถ้าต้องการแสดงในเอกสาร Word ให้คลิกปุ่ม "Add to Document"
 7. จากนั้นก็สั่งพิมพ์ตามปกติ

?


5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
  352847053286249   Mobile Phone   Nokia ถูกขโมย 26-Jul-14
  013552001923775   Mobile Phone   Apple / iPhone ถูกขโมย 22-Jul-14
  353220060685093   Mobile Phone   Samsung หาย 21-Jul-14
  354917050097226   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 21-Jul-14
  353346/05/652640/3   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 18-Jul-14