Categories

ลดขนาดไฟล์รูปภาพด้วย Microsoft Office 2007

 

ไฟล์เอกสารของคุณใหญ่แค่ไหน

ปัญหาสำคัญที่ทำให้ไฟล์เอกสารไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint มีขนาดค่อนข้างใหญ่ นั่นคือไฟล์รูปภาพ ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่ถ่ายรูปจากกล้องที่มีความละเอียดสูงๆ และนำมาใส่ในเอกสาร โดยไม่ได้มีการลดขนาดของไฟล์ภาพ ทำให้หลังจากบันทึกไฟล์แล้ว ทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ค่อนข้างมาก ซึ่งจะมีผลค่อนข้างมาก ถ้าเรามีการส่งไฟล์ผ่านทางอีเมลให้กับเพื่อนๆ ของเรา


วิธีลดขนาดไฟล์รูปภาพด้วย Microsoft Office 2007

Compress Pictures in MS Office 2007

  1. เปิดไฟล์เอกสารที่เราใช้งาน
  2. คลิกเลือกรูปภาพที่เราต้องการ
  3. หน้าต่างเมนู Format จะแสดงและมีคำสั่ง Adjust (ด้านซ้ายมือ) หัวข้อ Compress Pictures
  4. คลิกเลือก Apply to selectedc pictures only (ถ้าไม่เลือกหัวข้อนี้ ไฟล์รูปภาพทั้งหมดในเอกสารนี้จะถูกบีบอัดด้วย)
  5. คลิกปุม Options
  6. เลือก Target Output เพื่อลดขนาดตามความต้องการ

Target Output -ผลลัพธ์ในแต่ละหัวข้อ

  • Print 220 ppi - สำหรับเอกสารที่ต้องการความละเอียดสูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการสั่งพิมพ์ในโรงพิมพ์
  • Screen 150 ppi - เหมาะสำหรับงานด้านเว็บไซต์
  • E-mail 96 ppi - จะได้ขนาดไฟล์เล็กสุด และเหมาะสำหรับส่งผ่านอีเมล

5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
357504050832088/01   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 12-Apr-14
QB05440901   Notebook/ Netbook   Lenovo / IBM หาย 10-Apr-14
352613/06/078311/9   Mobile Phone   Samsung หาย 07-Apr-14
CBRVKW1   Notebook/ Netbook   Dell ถูกขโมย 06-Apr-14
DBOKCT304597   Mobile Phone   Asus หาย 05-Apr-14