Categories

พื้นฐานเกี่ยวกับ Excel 2007

 

ถ้าพูดถึงโปรแกรมสำหรับการคำนวณ ต้องนึกถึง Microsoft Excel

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสำหรับงานด้านเอกสารในรูปแบบของตาราง เหมาะสำหรับนำไปใช้สำหรับงานด้านการคำนวณโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่พนักงานบัญชีทุกคนจะต้องเข้าใจและสามารถนำไปใช้งานได้ การทำงานจะแบ่งเป็น Worksheet ในไฟล์หนึ่งไฟล์ สามารถมี worksheet ได้หลายๆ worksheet

Microsoft Excel 2007พื้นฐานที่ควรทราบเกี่ยวกับ Microsoft Excel

 • Row - หมายถึงแนวนอน เริ่มต้นจำนวน row จาก 1 ถึง 1,048,576
 • Column - หมายถึงแนวตั้ง จะเริ่มต้นจาก A ถึง XFD
 • Cell - จุดตัดของ Column กับ Row (เพื่อใช้เรียกตำแหน่งของข้อมูล) เช่น A1, C1 เป็นต้น
 • เราสามารถรวม Cell หลายๆ Cell เข้าด้วยกัน และตั้งเป็นชื่อได้
 • หลังการตั้งชื่อ Cell หลายๆ Cell สามารถนำชื่อนั้นไปคำนวณได้ด้วย
 • การคำนวณ เราสามารถใช้ชื่อ Cell เป็นตัวแปรในการสั่งคำนวณได้
 • Workbook - ประกอบด้วย sheet แต่ละหน้า จากภาพ ให้สังเกตุ ส่วนล่างจะเห็นคำว่า sheet1,shee2 และ sheet3 เป็นต้น
 • เราสามารถเปลี่ยนชื่อ sheet ได้ง่ายๆ เพียงดับเบิลคลิกชื่อ sheet ที่ต้องการ จากพิมพ์ชื่อใหม่ที่ต้องการ

การบันทึกหรือ "Save" ใน Excel 2007

 1. เวลาที่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม Office Button
 2. จากนั้นคลิกเลือกคำสั่ง Save หรือ Save as

เนื่องจากไฟล์ใน Excel 2007 เป็นไฟล์รูปแบบใหม่ ซึ่งมีนามสกุล .XLSX แต่ถ้าต้องการให้บันทึกไฟล์เป็นรูปแบบเดิมคือ .XLS ให้คลิกเลือก Fille type เป็น (Excel 97-2003 workbook) .XLS

ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ด้วย Excel 2007

 • เวลาที่ต้องการพิมพ์ให้คลิกปุ่ม Office Button จากนั้นคลิกเลือกคำสั่ง Print
 • เวลาที่ต้องการพิมพ์บางส่วน ให้ทำดังนี้
  1. ให้คลุมข้อมูลที่ต้องการ
  2. จากนั้นคลิกแท็ป Page Layout
  3. จากนั้นคลิกเลือก Print Area
  4. และคลิกเลือก Set Print Area

5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
  359906050959852   Mobile Phone   Samsung หาย 27-Jun-14
  357777052131622   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 26-Jun-14
  DNVHT0T8DTD2   Mobile Phone   Apple / iPhone ถูกขโมย 26-Jun-14
  357446048650661   Mobile Phone   i-mobile ถูกขโมย 25-Jun-14
  C02HG67JDV7L   Notebook/ Netbook   Apple / Mc ถูกขโมย 22-Jun-14