Categories

Function TEXT ใน Excel 2007

 

ทำความรู้จัก Function TEXT


Function TEXT เป็นคำสั่งในการจัดรูปแบบของข้อมูล ทั้งตัวอักษรและตัวเลข ให้แสดง

ในรูปแบบเราต้องการ


รูปแบบ TEXT(value,format_text)

  • value หมายถึง เซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ
  • format_text หมายถึง รูปแบบที่คุณต้องการให้แสดง

ตัวอย่างการใช้งานใน Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2007 Function TEXT


5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
  869421010271185   Mobile Phone   อื่น ๆ ถูกขโมย 15/03/14
  359435058305009   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 11/03/14
  DNQJM5B3DTWG   Mobile Phone   Apple/iPhone ถูกขโมย 28/02/14
  8B334472W   Notebook/Netbook   Toshiba ถูกขโมย 22/02/14
  F17JNCY0F39D   Mobile Phone   Apple/iPhone หาย 18/02/14