Categories

Function TEXT ใน Excel 2007

 

ทำความรู้จัก Function TEXT


Function TEXT เป็นคำสั่งในการจัดรูปแบบของข้อมูล ทั้งตัวอักษรและตัวเลข ให้แสดง

ในรูปแบบเราต้องการ


รูปแบบ TEXT(value,format_text)

  • value หมายถึง เซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ
  • format_text หมายถึง รูปแบบที่คุณต้องการให้แสดง

ตัวอย่างการใช้งานใน Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2007 Function TEXT


5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
  359906050959852   Mobile Phone   Samsung หาย 27-Jun-14
  357777052131622   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 26-Jun-14
  DNVHT0T8DTD2   Mobile Phone   Apple / iPhone ถูกขโมย 26-Jun-14
  357446048650661   Mobile Phone   i-mobile ถูกขโมย 25-Jun-14
  C02HG67JDV7L   Notebook/ Netbook   Apple / Mc ถูกขโมย 22-Jun-14