Categories

เพิ่ม Signature ใน Outlook 2010

 

คำลงท้ายในอีเมลที่ส่งออก

ข้อสังเกต เวลาเราได้รับอีเมลจากคนอื่นๆ ถ้าสังเกตให้ดี จะพบคำลงท้ายของอีเมลในเกือบทุกๆ ครั้ง (ขึ้นกับผู้ส่ง) ซึ่งคำลงท้ายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อผู้ส่ง ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟ๊กซ์ เป็นต้น ซึ่งคำลงท้ายนี้ เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าา Signature ซึ่งเราสามารถกำหนด Signature ใน Microsoft Outlook 2010 ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้ง ซึ่งจะช่วยลดการทำงานได้มาก แถมบางบริษัท ยังมีโฆษณาแนบใน Signature ด้วย

ลองสังเกตอีเมลดูกันเอาเองน่ะครับ

วิธีการใส่ Signature ในโปรแกรม Microsoft Outlook 2010

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2010
 2. คลิกเมนู File ด้านบนซ้ายมือ
 3. คลิกเลือกหัวข้อเมนู Options
 4. แถบคอลัมภ์ด้านซ้ายมือ คลิกหัวข้อ mail
 5. ในกลุ่มหัวข้อ Compose message เลือกหัวข้อ Signatures

  MS Outlook 2010 Signature
 6. คลิกปุ่ม New เพื่อสร้าง Signature ใหม่
 7. ใส่ชือ่ Signature ตามต้องการ
 8. ที่หน้าต่าง Edit Signature พิมพ์รายละเอียดตามต้องการ เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ลิงค์เว็บไซต์ของเรา เป็นต้น
 9. ตกแต่ง Signature ตามต้องการ เช่น ใส่ตัวหนา เปลี่ยนสีตัวอักษร เป็นต้น
 10. ด้านซ้ายมือ เราสามารถเลือกว่า จะให้ใช้ Signature ตอนไหน เช่น New message หมายถึง ใส่เมื่อสร้างอีเมลใหม่ เป็นต้น
 11. คลิกปุ่ม OK เพื่อปิด

5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
  359906050959852   Mobile Phone   Samsung หาย 27-Jun-14
  357777052131622   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 26-Jun-14
  DNVHT0T8DTD2   Mobile Phone   Apple / iPhone ถูกขโมย 26-Jun-14
  357446048650661   Mobile Phone   i-mobile ถูกขโมย 25-Jun-14
  C02HG67JDV7L   Notebook/ Netbook   Apple / Mc ถูกขโมย 22-Jun-14