Categories

Fiber Optic คืออะไร

 

สายสัญญาณระบบเครือข่ายที่ดีที่สุด

Fiber Optic คืออะไร

Fiber Optic คือ สายสัญญาณของระบบเครือข่ายอีกชนิดหนึ่ง ที่มีความสามารถในการรับ-ส่งสัญญาณได้ไกลๆ เป็นกิโลเมตร และมีการสูญเสียของสัญญาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับสายแลนทั่วๆ ไป (CAT5, CAT5e, CAT6, CAT7 เป็นต้น) Fiber Optic เรียกเป็นภาษาไทยว่า "เส้นใยแก้วนำแสง"

Fiber Optic cable

คุณสมบัติของ Fiber Optic

 • Fiber Optic ภายในทำจากแก้วที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก
 • มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเท่าเส้นผมของคนเรา
 • รับส่งสัญญาณได้ระยะไกลมากเป็นกิโลเมตร
 • ต้องใช้ผู้ชำนาญ และเครื่องมือเฉพาะในการเข้าหัวสัญญาณ
 • ราคาแพงหลายเท่า เมื่อเทียบกับสายแลนประเภท CAT5

Fiber Optic แบ่งออกได้ 2 ประเภท

 • เส้นใยแก้วนำแสงชนิดโหมดเดี่ยว (Singlemode Optical Fibers, SM)
 • เส้นใยแก้วนำแสงชนิดหลายโหมด (Multimode Optical Fibers, MM)

การนำไปใช้งานของ Fiber Optic

 • ตึกสูงๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ทำเป็น Backbone (สายรับส่งสัญญาณข้อมูลหลัก)
 • ระบบการรับส่งสัญญาณภาพ วีดีโอ ตามพื้นที่ต่างๆ
 • การเชื่อมต่อสัญญาณระยะไกล
 • และอื่นๆ อีกมากมาย

5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
357504050832088/01   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 12-Apr-14
QB05440901   Notebook/ Netbook   Lenovo / IBM หาย 10-Apr-14
352613/06/078311/9   Mobile Phone   Samsung หาย 07-Apr-14
CBRVKW1   Notebook/ Netbook   Dell ถูกขโมย 06-Apr-14
DBOKCT304597   Mobile Phone   Asus หาย 05-Apr-14